Lý thuyết về tiền lệ thuộc, cơ sởcác lý thuyết phụ thuộc nó dựa trên mô hình ngoại vi trung tâm, trong đó xác định rằng sự nghèo đói của một số quốc gia (các quốc gia ngoại vi) là do vị thế lịch sử bất lợi so với các quốc gia mạnh nhất (những quốc gia trung tâm), do đó, nước sau được làm giàu với chi phí của người đầu tiên.

Trong những năm 50 và 60, một số nhà khoa học xã hội và trí thức người Mỹ Latinh đã phát triển một lý thuyết để đáp ứng với sự kém phát triển của lãnh thổ của họ.

Chỉ số

 • 1 nền
  • 1.1 Chủ nghĩa Darwin xã hội và chủ nghĩa thực dân
  • 1.2 Đại suy thoái
  • 1.3 ECLAC và lý thuyết phụ thuộc
 • 2 giả định cơ bản của lý thuyết
 • 3 André Gunder Frank
 • 4 Sự suy giảm của lý thuyết phụ thuộc
 • 5 tài liệu tham khảo

Bối cảnh

Chủ nghĩa Darwin xã hội và chủ nghĩa thực dân

Các triệu chứng đầu tiên của mô hình ngoại vi trung tâm ở tiểu lục địa xảy ra vào giữa thế kỷ XIX với việc thành lập các quốc gia, thông qua cái gọi là chủ nghĩa Darwin xã hội.

Phong trào này đã dẫn đến việc thúc đẩy các mô hình hiện đại hóa ở Mỹ Latinh được thực hiện ở châu Âu, hoàn toàn thuộc địa và nô lệ.

Tuy nhiên, kết quả văn hóa xã hội trong lãnh thổ này đã bị khiếm khuyết, dẫn đến sự hiện đại một phần và kém phát triển trên khắp tiểu lục địa.

Đại suy thoái

Vào tháng 10 năm 1929, sự sụp đổ của Sở giao dịch chứng khoán Phố Wall, được gọi là vết nứt 29, dẫn đến cuộc khủng hoảng lớn về chủ nghĩa tư bản của thập niên 30, nhanh chóng lan rộng ra hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Thời kỳ này được gọi là Đại suy thoái, và kéo dài cho đến những năm của Thế chiến II.

Cuộc khủng hoảng lớn này đã gây ra một loạt các lý thuyết đặt câu hỏi về hoạt động kinh điển của nền kinh tế tư bản. Điều này khiến các nước Mỹ Latinh bắt đầu nêu lên những ý tưởng có tính chất mácxít hơn, ủng hộ sự can thiệp của Nhà nước lớn hơn vào nền kinh tế.

ECLAC và lý thuyết phụ thuộc

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Hợp Quốc đã tạo ra một loạt các khoản hoa hồng kinh tế nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của các nước kém phát triển. Một trong số đó là Ủy ban Kinh tế cho Châu Mỹ Latinh và Caribbean (ECLAC), được thành lập năm 1948.

ECLAC, đặt tại Santiago, Chile, bắt đầu phát triển các chiến lược theo lý thuyết phát triển cổ điển. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế và xã hội học thành viên bắt đầu chú ý đến việc Mỹ Latinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội cản trở sự phát triển của nó như thế nào.

Đó là vào năm 1949 khi người Argentina Raúl Prebisch (thành viên của ECLAC) và Hans Singer người Đức đã xuất bản hai tài liệu làm phát sinh cái gọi là lý thuyết về sự phụ thuộc.

Trong đó, các tác giả bắt đầu bằng cách quan sát sự tồn tại của các quốc gia trung tâm và ngoại vi, nơi trước đây nhận nguyên liệu thô (hàng hóa chính) từ sau để sản xuất hàng hóa thứ cấp.

Tình hình này, họ nói, ủng hộ các quốc gia của trung tâm, mang lại lợi ích lớn hơn; và nó gây bất lợi cho những người ở ngoại vi, những người có lợi nhuận thấp hơn nhiều và điều kiện kinh doanh tồi tệ hơn (Cypher & Dietz, 2009).

ECLAC tự nó đóng vai trò là trụ sở của lý thuyết, vì nó có những trí thức Mỹ Latinh được công nhận nhất thời bấy giờ. Điều quan trọng nhất của dự án ngoài Prebisch là người Brazil Theotonio Dos Santos, Ruy Mauro Marini và Celso Furtado, và André Gunder Frank của Đức.

Các giả định cơ bản của lý thuyết

Ở dạng cực đoan nhất của nó, lý thuyết về sự phụ thuộc có một số gốc Marxist được đánh dấu. Nhìn thế giới từ góc độ toàn cầu hóa như một hình thức bóc lột của một số quốc gia hơn các quốc gia khác, giàu so với nghèo.

Ngoài ra, nó bảo vệ một cái nhìn hướng tới "bên trong" để đạt được sự phát triển: hiệu quả của Nhà nước trong nền kinh tế, các rào cản lớn hơn đối với thương mại và quốc hữu hóa các ngành công nghiệp chính.

Các tiền đề dựa trên lý thuyết phụ thuộc là như sau (Blomström & Ente, 1990):

 1. Có sự bất bình đẳng trong các mối quan hệ quyền lực, yếu tố quyết định đến sự suy giảm các điều kiện thương mại và do đó duy trì trạng thái phụ thuộc của các nước ngoại vi.
 2. Các quốc gia ngoại vi cung cấp cho các quốc gia cốt lõi nguyên liệu thô, lao động giá rẻ và đổi lại nhận được công nghệ lạc hậu. Các nước trung tâm cần hệ thống này để duy trì mức độ phát triển và hạnh phúc mà họ được hưởng.
 3. Các nước trung tâm quan tâm đến việc duy trì tình trạng phụ thuộc, không chỉ vì lý do kinh tế, mà còn cả chính trị, truyền thông, giáo dục, văn hóa, thể thao và bất kỳ lĩnh vực nào khác liên quan đến phát triển.
 4. Các quốc gia trung ương sẵn sàng đàn áp mọi nỗ lực của các nước ngoại vi để thay đổi hệ thống này, thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc bằng vũ lực.

Raúl Prebisch

Raúl Prebisch là một nhà kinh tế người Argentina, một thành viên của ECLAC, được biết đến trên tất cả vì những đóng góp của ông cho cái gọi là chủ nghĩa cấu trúc kinh tế và luận án Prebsich-Singer của ông, đã đưa ra lý thuyết về sự phụ thuộc.

Prebisch cho rằng có xu hướng làm xấu đi các điều kiện thương mại trong mối quan hệ giữa các quốc gia hùng mạnh (trung tâm) và yếu thế (ngoại vi), mang lại lợi ích cho cái trước và gây bất lợi cho cái sau..

Theo ông, cách để các quốc gia yếu kém này phát triển thành công là thông qua hợp tác công nghiệp hóa và kinh tế giữa các quốc gia cùng nhóm ngoại vi đó (Dosman, 2008).

Theo cách này, và một phần nhờ vai trò là thư ký điều hành của ECLAC, trong những năm 50 và 60, các cải cách đã được thực hiện tập trung chủ yếu vào Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (ISI) (CEPAL, s.f.).

André Gunder Frank

André Gunder Frank là một nhà kinh tế, nhà sử học và nhà xã hội học người Mỹ gốc Đức của hệ tư tưởng tân Marxist. Chịu ảnh hưởng rất lớn từ cuộc cách mạng Cuba, vào thập niên 60, ông lãnh đạo nhánh cực đoan nhất của lý thuyết, gia nhập Dos Santos và Marini, và ngược lại với những ý tưởng "phát triển" hơn của các thành viên khác như Prebisch hay Furtado.

Frank lập luận rằng sự tồn tại của các mối quan hệ phụ thuộc giữa các quốc gia trong nền kinh tế thế giới là sự phản ánh các mối quan hệ cấu trúc trong chính các quốc gia và cộng đồng (Frank, 1967).

Ông cho rằng, nói chung, nghèo đói là kết quả của cấu trúc xã hội, sự bóc lột sức lao động, sự tập trung thu nhập và thị trường lao động của mỗi quốc gia.

Sự suy giảm của lý thuyết phụ thuộc

Năm 1973, Chile đã phải chịu một cuộc đảo chính dẫn đến suy sụp ECLAC, khiến dự án mất ảnh hưởng theo thời gian.

Cuối cùng, với sự sụp đổ của Khối Xô Viết vào những năm 1990, những trí thức "người phụ thuộc" vẫn còn sống (Prebisch chết năm 1986) đã đi những con đường khác nhau.

Một số người cấp tiến hơn, chẳng hạn như Dos Santos, đã nghiên cứu xây dựng các lý thuyết chống toàn cầu hóa, những người khác, như Marini, được dành riêng cho lĩnh vực học thuật, và những người khác, như Frank và Furtado, tiếp tục làm việc về chính sách kinh tế thế giới..

Tài liệu tham khảo

 1. Blomstrom, M., & Ente, B. (1990). Lý thuyết về sự phát triển trong quá trình chuyển đổi. Thành phố Mexico: Quỹ văn hóa kinh tế.
 2. ECLAC. (s.f.). www.IGHal.org Lấy từ https://www.805al.org/es/historia-de-la-805al
 3. Cypher, J. M., & Dietz, J. L. (2009). Quá trình phát triển kinh tế. Luân Đôn & New York: Routledge.
 4. Dosman, E. J. (2008). Cuộc đời và thời đại của Raul Prebisch, 1901-1986. Montreal: Nhà xuất bản Đại học McGill-Queen. Trang. 396-397.
 5. Frank, A. G. (1967). Chủ nghĩa tư bản và kém phát triển ở Mỹ Latinh. New York: Báo cáo đánh giá hàng tháng. Lấy từ Clacso.org.