Giải phẫu và sinh lý - Trang 5

Cơ khí là gì?

các cơ khí Chúng là những thụ thể cảm giác được tìm thấy trong da người và nhạy cảm với...

Thùy phổi là gì?

các thùy phổi là những phần được xác định rõ trong đó phổi được phân chia, phân chia bởi một...

Các sợi của Mucina là gì?

các sợi nhầy là những sợi rất mịn của một loại protein có trong dịch tiết nước bọt và chất nhầy.Sự...

Chromoplast là gì?

các nhiễm sắc thể Chúng là các bào quan tế bào thực vật chịu trách nhiệm tích lũy các sắc...

Các vòm siêu thanh là gì?

các vòm siêu lạnh chúng là một đỉnh xương của xương trán của hộp sọ nằm phía trên các thụ...

Các vòm họng là gì?

các vòm họng chúng là những cấu trúc với các khe nằm ở cặp sáu ở hai bên hầu họng,...

Microvilli là gì?

các microvilli là các hình chiếu hoặc phần lồi ở dạng ngón tay trên bề mặt của một số tế...

Các tuyến của Cowper là gì? (Tuyến Bulborethral)

các Các tuyến bò hoặc các tuyến bulborethral là các tuyến ngoại tiết của hệ thống sinh sản nam. Các...

Các tuyến đính kèm là gì?

các các tuyến đính kèm chúng là những cơ quan sản xuất và tiết ra chất lỏng. Chúng ta có...