Tiểu sử

Winston Churchill tiểu sử, chính phủ và các tác phẩm được xuất bản

Nhà thờ Winston (1874 - 1965) là một chính khách, chính trị gia, tác giả, nhà báo, nhà sử học...

Tiểu sử, thể loại và phong cách của William Shakespeare

William Shakespeare (khoảng 1564 - 1616) là một nhà viết kịch và nhà thơ người Anh. Ông được công nhận...

Tiểu sử William Gilbert, thí nghiệm và đóng góp cho khoa học

William Gilbert (1544 - 1603) là một bác sĩ và nhà triết học tự nhiên người Anh thế kỷ 16....

Tiểu sử, phong cách và công việc của William Blake

William Blake (1757 -1827) là một nhà thơ và nghệ sĩ người Anh. Mặc dù ông không thích danh tiếng...

Tiểu sử luận án của diễn viên đầu tiên trong lịch sử

Luận văn hoặc Tespian Ông là một diễn viên, đạo diễn và doanh nhân sân khấu sinh ra vào thế...

Tiểu sử Raúl Salinas Lozano

Raúl Salina Lozano (1917-2004) là một nhà kinh tế và chính trị gia người Mexico, tốt nghiệp Đại học tự...

Tiểu sử Pedro Sainz de Baranda y Borreiro của quân đội Mexico

Pedro Sainz de Baranda y Borreiro (1787-1845) là một quân nhân, chính trị gia và thủy thủ người Mexico, người...

Tiểu sử Mao Trạch Đông của nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc

Mao Trạch Đông (1893 - 1976) là một quân nhân và chính trị gia Trung Quốc của thế kỷ 20....

Tiểu sử và các cuộc thám hiểm của Gertrude Bell

Chuông Gertrude (1868-1926) là một nhà khảo cổ học, nhà du lịch và nhà văn người Anh, được công nhận...