Lý thuyết biến đổi của Lamarck (có ví dụ)các Thuyết biến đổi của Lamarck là tập hợp các nguyên tắc và kiến ​​thức được xây dựng bởi Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck, vào năm 1802, để giải thích sự tiến hóa của cuộc sống.

Lamarck là một nhà tự nhiên học người Pháp sống từ năm 1744 đến 1829. Công việc của ông là một nhà tự nhiên học bao gồm các nghiên cứu quan trọng về khoa học tự nhiên và lịch sử khiến ông đưa ra lý thuyết tiến hóa sinh học đầu tiên để tìm ra câu trả lời về sinh vật. Ông cũng thành lập cổ sinh vật học của động vật không xương sống để nghiên cứu về quá khứ của hóa thạch. 

Lý thuyết Lamarck, còn được gọi là Lamarckismo, nói rằng sự đa dạng của các sinh vật không phải, như đã được tin trước đây, "luôn luôn như vậy" nhưng chúng sinh bắt đầu là những dạng rất đơn giản thay đổi theo thời gian.

Điều này có nghĩa là chúng tiến hóa hoặc biến đổi để thích nghi với môi trường mà chúng sống. Khi những thay đổi xảy ra trong môi trường vật chất, những sinh vật sống có được những nhu cầu mới tạo ra những sửa đổi có thể chuyển đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.. 

Căn cứ điều tra của họ

 • Các sinh vật sống là các cơ quan có tổ chức được tạo ra trên trái đất bởi thiên nhiên trong một khoảng thời gian lớn.
 • Các dạng đơn giản nhất của cuộc sống liên tục phát sinh.
 • Sự sống, dù là động vật hay thực vật, trong quá trình tiến hóa vĩnh viễn của nó, dần dần phát triển các cơ quan chuyên biệt và đa dạng hơn.
 • Mỗi sinh vật có khả năng sinh sản và tái sinh của sinh vật.
 • Theo thời gian, các điều kiện gây ra bởi những thay đổi trên Trái đất và đồng hóa các thói quen bảo trì khác nhau của các sinh vật làm phát sinh sự đa dạng của sự sống.
 • Sản phẩm của sự đa dạng đó là "loài" cụ thể hóa những thay đổi trong tổ chức của các cơ thể sống. (O'Neil, 2013)

Lamarck lập luận rằng, quan sát thiên nhiên, sự tồn tại của nhiều hình thức và thói quen khác nhau giữa các loài động vật là không thể phủ nhận. Sự đa dạng này cho phép chúng ta xem xét vô số điều kiện trong đó chúng sinh từ mỗi nhóm sinh vật (hoặc chủng tộc) đã đáp ứng với những thay đổi để đáp ứng nhu cầu của họ. 

Với những tiền đề này, ông đã xây dựng hai luật cơ bản:

 • Ở tất cả các loài động vật, việc sử dụng thường xuyên các cơ quan của chúng sẽ củng cố các chức năng của chúng trong khi việc không sử dụng chúng liên tục làm suy yếu sức mạnh của chúng cho đến khi chúng biến mất.
 • Di truyền học chịu trách nhiệm cho việc duy trì, thông qua các thế hệ tương lai, các sửa đổi mà các cơ quan có tổ chức phải trải qua để đáp ứng nhu cầu của họ khi đối mặt với những thay đổi trong môi trường của họ.

Lý do điều tra của bạn

Hoàn cảnh tạo ra nhu cầu, những điều này tạo ra thói quen, thói quen tạo ra sự điều chỉnh bằng cách sử dụng hoặc không sử dụng một số cơ quan hoặc chức năng và di truyền chịu trách nhiệm duy trì những sửa đổi đó.

Phẩm chất của mỗi thế hệ đến từ nỗ lực bên trong của chính họ và khả năng mới của họ được thừa hưởng cho con cháu của họ. 

Các ví dụ minh họa các nguyên tắc của lý thuyết này 

Ví dụ 1

Ban đầu, hươu cao cổ có cổ như ngựa. Chúng thường sống ở những nơi thường xuyên bị hạn hán, do đó, nhu cầu có được trữ lượng nước của cây đã tạo ra thói quen cho ăn chồi non của ngọn cây.

Theo thời gian, nhiều thế hệ hươu cao cổ cần thiết để đáp ứng nhu cầu này, điều này gây ra sự thay đổi chiều dài của cổ chúng.

Những con hươu cao cổ có cổ dài nhất truyền lại đặc điểm này cho con cháu của chúng và mỗi thế hệ được sinh ra với một cái cổ dài hơn so với con cái của chúng. Quá trình này tiếp tục cho đến khi cổ của hươu cao cổ đạt đến chiều dài hiện tại. 

Ví dụ 2

Do thời gian hạn hán kéo dài, các con sông ở cấp độ thấp không mang lại cho voi một cách dễ dàng để tắm. Loài động vật to lớn này cũng không thể cúi xuống để chạm mặt nước của một cái giếng nhỏ bằng miệng. Đối với điều này, các thế hệ kế tiếp đã phát triển một thân cây dài để uống và làm mới cơ thể của họ.

Ví dụ 3

Iguanas có xu hướng chậm chạp và ăn côn trùng rất nhanh nhẹn, do nhu cầu tự ăn, các thế hệ kế tiếp đã phát triển việc sử dụng độc lập từng mắt để thu thức ăn nhanh hơn.

Ví dụ 4

Cơ chế phòng thủ của nhiều loài động vật để tránh bị nuốt chửng là một ví dụ khác về sự tiến hóa. Trong cuộc đấu tranh để sinh tồn, chúng phát triển những thay đổi vật lý khiến những kẻ săn mồi của chúng sợ hãi. Đó là trường hợp của cá nóc, với sự hiện diện của kẻ thù, thổi phồng cơ thể của nó. Thói quen động vật, như thế này, có vô số trong tự nhiên.

Ví dụ 5

Những con chim thích nghi, thế hệ này qua thế hệ khác, kích thước của mỏ và chân của chúng để điều khiển tốt hơn loại cành mà chúng cần để xây dựng tổ theo môi trường sống tương ứng với chúng. (www.examplesof.net, 2013)

Triết học động vật học

Năm 1809, Lamarck xuất bản một cuốn sách gọi là Triết học động vật học vốn nổi tiếng ở Pháp và Anh, nhưng nguyên tắc của nó không được tính đến vào thời điểm đó.

Cách tiếp cận của ông có các đối thủ, chẳng hạn như August Weismann (nhà lý thuyết tiến hóa người Đức), người đã thực hiện một thí nghiệm để cố gắng loại bỏ nguyên tắc của Lamarckism. Anh ta cắt đuôi những thế hệ chuột liên tiếp để cho thấy rằng hậu duệ của anh ta không được sinh ra mà không có đuôi. Trong thực tế, các thế hệ mới được sinh ra với cái đuôi được thừa hưởng từ cha mẹ của họ. Đây là một sự giải thích sai về lý thuyết của Lamarck.

Ở nơi đầu tiên, hành động cắt đuôi là không tự nhiên (nó không được tạo ra bởi tự nhiên). Thứ hai, đối với những con chuột bị giam cầm, đó là một tình huống không tạo ra nhu cầu, không tạo ra thói quen ở những con chuột đó để duy trì sự sống. Do đó, nó đã không tạo ra những thay đổi trong di truyền học được truyền lại theo thời gian cho con cháu của nó. (Beale, 2016)

Bất chấp những lời gièm pha của nó, ngay cả ngày nay, một phần của các thành viên của cộng đồng khoa học coi nghiên cứu chi tiết về thuyết tiến hóa sinh học của Lamarck là quan trọng.

Cơ sở của Lamarckism thường được tóm tắt là "sự kế thừa của các nhân vật có được". Điều này có nghĩa là các loài đi xuống với nhau và các thế hệ mới dần dần phức tạp hơn và thích nghi tốt hơn với môi trường so với các thế hệ trước. (Richard W. Burkhardt, 2013)

Tài liệu tham khảo

 1. Beale, G. H. (11 tháng 4 năm 2016). Lấy từ global.britannica.com.
 2. vi.wikipedia.org (sửa đổi lần cuối vào ngày 12 tháng 3 năm 2017, lúc 00:17). Lamarckism. Lấy từ en.wikipedia.org.
 3. vi.wikipedia.org (sửa đổi lần cuối vào ngày 5 tháng 4 năm 2017, lúc 03:11.). Jean-Baptiste_Lamarck Thu được de.wikipedia.org.
 4. es.wikipedia.org (sửa đổi lần cuối vào ngày 4 tháng 4 năm 2017 lúc 10:46.). Lấy từ es.wikipedia.org.
 5. O'Neil, D. D. (2013). Lấy từ anthro.palomar.edu.
 6. Richard W. Burkhardt, J. (08 năm 2013). Thu được dencbi.nlm.nih.gov.