Vật lý học gì?Nghiên cứu vật lý vấn đề, chuyển động và hành vi của nó trong một thời gian và không gian nhất định.

Có thể nói, vật lý là một khoa học tự nhiên nghiên cứu hành vi của các cơ thể trong vũ trụ, do đó, nó nghiên cứu cách hành xử của vũ trụ. Đây là một trong những ngành học lâu đời nhất, vì sự tồn tại của nó bắt nguồn từ sự xuất hiện của thiên văn học.

Về mặt từ nguyên học, từ vật lý có nguồn gốc từ thuật ngữ "vật lý" (tự nhiên) của Hy Lạp, và đề cập đến nghiên cứu về tự nhiên. Theo cách này, trong khoảng hai nghìn năm, vật lý đã được nghiên cứu như một phần của triết học tự nhiên, bao gồm cả hóa học và sinh học và một số ngành toán học nhất định..

Trong thế kỷ XVII, nhờ Cách mạng khoa học, vật lý lần đầu tiên được xem là một nhánh độc lập của khoa học liên ngành với các lĩnh vực nghiên cứu khác như vật lý sinh học và hóa học lượng tử. Điều này là có thể bởi vì các giới hạn của vật lý không được phân định chặt chẽ.

Vật lý nghiên cứu một loạt các chủ đề cho phép nó đóng góp với những tiến bộ công nghệ bắt đầu từ sự giải thích lý thuyết đơn thuần về các hiện tượng của vật chất.

Ví dụ, nghiên cứu vật lý điện từ và hiện tượng hạt nhân, cho phép phát triển các sản phẩm mới đã cách mạng hóa thị trường và văn hóa hiện đại, như truyền hình, máy tính và vũ khí hạt nhân (Avison, 1989)..

Vật lý học gì? Lĩnh vực kiến ​​thức cơ bản

Vật lý cổ điển

Nhánh vật lý này chịu trách nhiệm nghiên cứu các định luật về chuyển động và trọng lực được đưa ra bởi Isaac Newton và lý thuyết về động học và nhiệt động lực học do James Clerk Maxwell đề xuất.

Vật lý cổ điển tập trung chủ yếu vào vật chất và năng lượng, coi chúng như những thực thể độc lập. Âm học, quang học, cơ học cổ điển và điện từ là những ngành cơ bản mà từ đó vật lý cổ điển được nuôi dưỡng.

Tương tự, tất cả các lý thuyết vật lý hiện đại đều được chứa đựng và chứng thực bởi thể loại khoa học này (Aristotle, 1996).

Vật lý hiện đại

Vật lý hiện đại là một nhánh của vật lý chịu trách nhiệm chính cho việc nghiên cứu lý thuyết tương đối và cơ học lượng tử.

Albert Einstein và Max Plank là những người tiên phong của vật lý hiện đại, là những nhà khoa học đầu tiên giới thiệu lý thuyết tương đối và cơ học lượng tử cho thế giới khoa học (Mohindroo, 2003).

Trong các ý tưởng được đề xuất bởi năng lượng và vật chất hiện đại không được coi là các thực thể độc lập, mà là các dạng khác nhau của cùng một khái niệm.

Vật lý hạt nhân

Vật lý hạt nhân là một nhánh của vật lý chịu trách nhiệm nghiên cứu các yếu tố cấu thành, cấu trúc, hành vi và sự tương tác của hạt nhân nguyên tử. Một số bách khoa toàn thư định nghĩa nhánh vật lý này là một ngành chịu trách nhiệm nghiên cứu tất cả các yếu tố liên quan đến hạt nhân của một nguyên tử..

Trong thời kỳ hiện đại, vật lý hạt nhân đã có một sự bùng nổ lớn. Thậm chí ngày nay, ngành vật lý này là thứ tạo ra năng lượng hạt nhân, vũ khí hạt nhân và một số loại thuốc.

Vật lý nguyên tử

Vật lý nguyên tử là nhánh của vật lý chịu trách nhiệm nghiên cứu thành phần của nguyên tử độc lập với lõi của nó. Theo cách này, anh lo lắng về hành vi của các electron quay quanh hạt nhân (Vật lý, 1971).

Địa vật lý

Địa vật lý là nhánh của vật lý chịu trách nhiệm nghiên cứu hành vi của trái đất. Trọng tâm chính của nó là nghiên cứu về hình dạng của quả địa cầu, cấu trúc và thành phần của nó.

Do đó, nó chịu trách nhiệm nghiên cứu các lực hấp dẫn, từ trường, magma và phun trào núi lửa, trong số những người khác.

Sinh lý học

Sinh lý học là nghiên cứu liên ngành về các hiện tượng và vấn đề sinh học, sử dụng các nguyên tắc, kỹ thuật và công cụ vật lý.

Đây là cách vật lý sinh học chịu trách nhiệm nghiên cứu các vấn đề sinh học và cấu trúc phân tử có nguồn gốc từ tất cả các sinh vật sống.

Một trong những thành tựu chính của vật lý sinh học là xác định cấu trúc và thành phần của DNA (axit deoxyribonucleic).

Cơ học

Cơ học là một nhánh của vật lý chịu trách nhiệm nghiên cứu sự chuyển động của vật chất khi nó chịu tác động của các lực khác nhau. Nhánh này được chia thành hai nhánh cụ thể: cơ học cổ điển và cơ học lượng tử.

Cơ học cổ điển chịu trách nhiệm nghiên cứu các định luật về chuyển động vật lý của các vật thể và các lực gây ra các chuyển động này.

Trong khi, cơ học lượng tử là nhánh của vật lý chịu trách nhiệm nghiên cứu hành vi của các hạt nhỏ hơn như electron, neutron và proton của nguyên tử.

Cơ học lượng tử chịu trách nhiệm nghiên cứu hành vi này của các hạt nguyên tử khi nó không tương ứng với các định luật cổ điển của cơ học Newton.

Âm học

Từ acoustic có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp "akouen" có nghĩa là "nghe". Theo cách này, âm học có thể được định nghĩa là nhánh của vật lý chịu trách nhiệm nghiên cứu cách thức mà âm thanh được tạo ra, truyền, nhận và kiểm soát.

Tương tự, chi nhánh này chịu trách nhiệm nghiên cứu ảnh hưởng của âm thanh trong các phương tiện khác nhau (khí, lỏng và rắn).

Quang học

Quang học là nhánh của vật lý chịu trách nhiệm nghiên cứu tất cả các hiện tượng liên quan đến sự lan truyền, hành vi và tính chất của ánh sáng.

Ánh sáng là thành phần của phổ điện từ kéo dài từ tia X đến vi sóng và bao gồm một năng lượng bức xạ tạo ra sự tồn tại của cảm giác của thị giác (Howard, 2015).

Nhiệt động lực học

Nhiệt động lực học là ngành vật lý chịu trách nhiệm nghiên cứu nhiệt độ liên quan đến năng lượng.

Theo cách này, nhiệt động lực học nghiên cứu ảnh hưởng của công việc, nhiệt độ và năng lượng trong một hệ thống, chủ yếu là trên các quan sát quy mô lớn.

Vật lý thiên văn

Từ vật lý thiên văn bắt nguồn từ sự kết hợp của các từ "astro" có nghĩa là ngôi sao và "vật lý" có nghĩa là thiên nhiên.

Theo cách này, vật lý thiên văn có thể được định nghĩa là nhánh vật lý chịu trách nhiệm nghiên cứu các ngôi sao, thiên hà, hành tinh và tất cả các thành phần của vũ trụ, sử dụng các định luật vật lý (Rafiq, 2017).

Tài liệu tham khảo

  1. (1996). Vật lý. Oxford - New York: Nhà xuất bản Đại học Oxford.
  2. Avison, J. (1989). Thế giới vật lý. Vương quốc Anh: Nelson.
  3. Howard, D. (ngày 13 tháng 5 năm 2015). com. Lấy từ Vật lý là gì? - Định nghĩa, Chi nhánh, Nguyên tắc cơ bản & Chủ đề: nghiên cứu.com.
  4. Mohindroo, K.K (2003). Vật lý hiện đại Trong K.K Mohindroo, Nguyên lý cơ bản của Vật lý (trang 1 - 1.7). Máy in mới: Máy in Piyush.
  5. Vật lý, N. R. (1971). Vật lý nguyên tử & phân tử. Washington DC: Học viện Khoa học Quốc gia.
  6. Rafiq, M. (ngày 25 tháng 2 năm 2017). . Lấy từ Vật lý: Định nghĩa và Chi nhánh: Owlcation.com.