Đặc điểm văn bản thông tin, loại, cấu trúc và ví dụMột văn bản thông tin là một tác phẩm văn học phi hư cấu được viết với mục đích thông báo cho người đọc về một chủ đề. Chúng có thể được tìm thấy trong các tạp chí, trong lĩnh vực khoa học, trong sách lịch sử, trong tự truyện và trong sách hướng dẫn.

Chúng được viết bằng các tính năng cụ thể cho phép người đọc dễ dàng xác định thông tin quan trọng và hiểu chủ đề chính.

Trong nhiều trường hợp, tác giả có thể thu hút sự chú ý đến một số phần của văn bản bằng cách đặt các tiêu đề trên các phần nhất định, làm nổi bật các từ quan trọng bằng chữ in đậm và sử dụng các biểu diễn trực quan với các huyền thoại.

Các biểu diễn trực quan này có thể là ảnh hoặc infographics, bao gồm các bảng, sơ đồ hoặc đồ họa giúp người đọc có ý tưởng tốt hơn về chủ đề được đề cập.

Trong một số trường hợp, tác giả thậm chí sẽ cung cấp cho người đọc một bảng nội dung hoặc bảng chú giải có thể hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc tìm kiếm thông tin.

Các văn bản thông tin phải cung cấp đủ thông tin và giải thích cần thiết để hiểu thông tin. Các văn bản này cần thông báo những gì và những gì không quan trọng về một chủ đề, để người đọc có thể tìm hiểu đúng.

Chỉ số

 • 1 Đặc điểm chính của văn bản thông tin
 • 2 Chất lượng
 • 3 mục đích
 • 4 Chúng có thể được tìm thấy ở đâu?
 • 5 4 loại văn bản thông tin chính
  • Tin tức 5.1
  • 5.2 Thư chính thức
  • Báo cáo 5.3
  • Bản ghi nhớ 5.4
 • 6 cấu trúc
  • 6.1 Tiêu đề
  • 6.2 Giới thiệu
  • Cơ thể 6,3
  • 6.4 Kết luận
 • 7 ví dụ
  • 7.1 1- Kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp hỏa hoạn
  • 7.2 2- Bài báo chí
  • 7.3 3- Báo chí

Đặc điểm chính của văn bản thông tin

Các văn bản này là một thể loại con của phần phi hư cấu. Mục đích chính của nó là để thông báo cho người đọc về thế giới tự nhiên hoặc xã hội.

Không giống như tiểu thuyết và các hình thức phi hư cấu khác, văn bản thông tin không sử dụng các ký tự. Nó có các tính năng ngôn ngữ chuyên ngành, chẳng hạn như việc sử dụng các danh từ chung.

Các tác giả của những mẩu thông tin này có thể sử dụng nhiều cấu trúc khác nhau để hỗ trợ người đọc tìm kiếm thông tin nhanh chóng và hiệu quả..

Điều này có thể bao gồm một bảng mục lục, một chỉ mục, văn bản in đậm hoặc in nghiêng, bảng chú giải cho từ vựng cụ thể, phụ lục của định nghĩa, minh họa, truyền thuyết, biểu đồ và bảng.

Không giống như các câu chuyện kể một câu chuyện thông qua một cách tuyến tính, loại văn bản này thường không tuyến tính. Nó phổ biến vì độc giả có thể định vị một mẩu thông tin liên quan đến hầu hết mọi chủ đề quan tâm.

Các văn bản này thường tránh lặp lại, chứa thông tin và cung cấp thông tin một cách rõ ràng.

Chất lượng

Chất lượng của một văn bản có thể được đánh giá theo nhiều cách. Ví dụ, các chỉ số như sau có thể được kiểm tra:

- Độ chính xác của nội dung

Là nội dung chính xác và trực tiếp? Có thể là văn bản này làm tăng kiến ​​thức của người đọc?

- Kỹ năng của tác giả

Đào tạo của tác giả trong chủ đề này là gì và các cộng tác viên hoặc nguồn đã được tư vấn?

- Tính cá nhân của nội dung

Giải thích phải có ý nghĩa cá nhân.

- Mục đích của văn bản

Văn bản phải hoàn thành mục đích giải thích chủ đề. Điều này có nghĩa là người đọc phải hiểu nó hoàn toàn sau khi đọc tác phẩm, hoặc ít nhất là có nhiều thông tin hơn so với ban đầu..

Một văn bản thông tin không phải là tiểu sử hoặc văn bản thủ tục (chẳng hạn như sách dạy nấu ăn hoặc văn bản về cách làm đồ thủ công), cũng không phải là văn bản có ký tự. Nó chỉ đơn giản là một tài liệu giải thích một số chủ đề và cung cấp thông tin cho người đọc.

Mục đích

Mục đích của văn bản thông tin có thể là:

- Thu thập thông tin.

- Thỏa mãn trí tò mò.

- Hiểu ngữ cảnh tốt hơn.

- Hiểu các khái niệm mới và mở rộng vốn từ vựng.

Họ có thể được tìm thấy ở đâu?

Vì các tác phẩm văn học này muốn thông báo, chỉ ra hoặc tư vấn về một cái gì đó cụ thể, nên thường thấy chúng trong các bài báo, trang web thông tin, tài liệu quảng cáo trường học, trong số những người khác..

4 loại văn bản thông tin chính

Tin tức

Tin tức là một trong những văn bản thông tin tuyệt vời. Trong một tin tức, tổ chức phát hành tìm cách thông báo rõ ràng, trung thực và cụ thể nhất có thể về một số sự kiện cụ thể.

Như trong bất kỳ văn bản thông tin nào, tin tức không nhằm mục đích thuyết phục người đọc liên quan đến một chủ đề cụ thể. Mục đích của tin tức là để biết các đặc điểm của một sự kiện nhất định.

Thể loại báo chí này tìm cách trả lời sáu câu hỏi cơ bản liên quan đến sự kiện được đề cập: chuyện gì đã xảy ra, khi nó xảy ra, trong kịch bản nào diễn ra, nhân vật chính là ai, nó được thực hiện như thế nào và tại sao sự kiện này được tạo ra.

Thư chính thức

Thư chính thức được coi là văn bản thông tin vì chúng hoạt động như một cách để truyền đạt thông tin cụ thể về một cái gì đó cụ thể.

Đó là, chức năng chính của một bức thư chính thức là thể hiện với thông tin người nhận được quan tâm trực tiếp.

Một lá thư từ chức, một thông báo sa thải, yêu cầu ủy quyền hoặc phân bổ ngân sách là những ví dụ về thông tin có thể được phát triển trong một lá thư chính thức.

Như tên của nó, trong một thư chăm sóc chính thức được thực hiện rằng ngôn ngữ được sử dụng là tôn trọng và rất lịch sự.

Báo cáo

Báo cáo là một văn bản có chức năng chính cũng là để thông báo. Trong trường hợp này, loại văn bản thông tin này tập trung vào phổ biến liên quan đến nghiên cứu khoa học, kết quả quản lý trong lĩnh vực kinh doanh, nghiên cứu lĩnh vực trong các lĩnh vực khác nhau, trong số những người khác..

Cho rằng mục đích của báo cáo là phổ biến thông tin về một chủ đề cụ thể, điều quan trọng là phải rất rõ ràng về chủ đề sẽ là cơ sở cho sự phát triển của văn bản.

Bằng cách làm rõ điều này, các khía cạnh không cần thiết hoặc thậm chí thuyết phục được tránh, điều này rất quan trọng vì chức năng chính của các báo cáo là không thuyết phục.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng loại văn bản này thừa nhận các yếu tố gợi ý nhất định, bởi vì chúng có thể bao gồm các đề xuất hoặc nghị quyết mời người đọc đến một hành động hướng đến một mục tiêu cụ thể.

Bản ghi nhớ

Loại văn bản thông tin này thường được sử dụng trong các tổ chức. Nó bao gồm một văn bản ngắn gọn thông qua đó thông tin được trao đổi giữa các bộ phận khác nhau tạo nên một đơn vị cụ thể của một công ty, tổ chức hoặc tổ chức.

Ưu điểm chính của một bản ghi nhớ là cho phép giao tiếp nhanh chóng. Mặc dù ngôn ngữ là tôn trọng và lịch sự, nó thiếu các yếu tố chính thức của các chữ cái chính thức, vì vậy thông tin được phơi bày một cách nhanh chóng và trực tiếp.

Ngoài ra, là một giao tiếp bằng văn bản, có thể lưu giữ hồ sơ về tất cả mọi thứ đã được truyền đạt, để tránh những rủi ro có thể tránh được và duy trì trật tự trong tổ chức..

Các bản ghi nhớ có thể được phân phối trên giấy thông qua thư thông thường hoặc qua email.

Cấu trúc

Sự đa dạng của các văn bản thông tin là không có cấu trúc duy nhất cho tất cả.

Trong trường hợp tin tức, điều này thuộc về thể loại báo chí và cấu trúc của nó phản ứng với các yếu tố cụ thể, như cái gọi là "v" đảo ngược, qua đó nó tìm cách đặt thông tin quan trọng nhất trong các đoạn đầu tiên và ít quan trọng nhất ở cuối văn bản.

Thư chính thức, ví dụ, có một cấu trúc chính thức hơn. Các báo cáo có thể có trọng tâm học thuật hoặc giải thích hơn một chút, và các bản ghi nhớ cực kỳ trực tiếp và chính xác.

Mặc dù có những khác biệt này, có thể xác định một cấu trúc chung có chứa 5 yếu tố có thể được áp dụng cho tất cả các văn bản thông tin, ở mức độ lớn hơn hoặc ít hơn. Những yếu tố sau đây:

Tiêu đề

Chức năng của tiêu đề là mô tả một cách nhanh chóng và cụ thể chủ đề mà văn bản thông tin sẽ xử lý là gì.

Tiêu đề phải ngắn gọn. Một tiêu đề lớn mất chức năng của nó, vì ý tưởng là nhanh chóng báo cáo về chủ đề của văn bản.

Trong trường hợp của bức thư chính thức, tiêu đề tương ứng với tên của người mà giao tiếp được đề cập. Đối với tất cả các trường hợp khác, tiêu đề được khuyến nghị là nổi bật, để nó mời đọc.

Giới thiệu

Dòng sau của văn bản thông tin phục vụ chi tiết với độ chính xác cao hơn những gì được đề cập trong tiêu đề.

Ý tưởng của phần giới thiệu là đề cập đến các yếu tố chính tạo nên thông điệp sẽ được tiết lộ. Trong phần giới thiệu, bạn nên nói về những điểm phù hợp nhất của văn bản, sau đó có thể được phát triển trong suốt quá trình giao tiếp.

Độ dài của phần giới thiệu sẽ phụ thuộc vào loại văn bản thông tin. Ví dụ, trong phần ghi nhớ, phần giới thiệu nên ngắn gọn, vì mục đích của loại văn bản này là vào chủ đề càng sớm càng tốt.

Mặt khác, trong các báo cáo có thể mở rộng phần giới thiệu một chút, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của chủ đề được phát triển..

Cơ thể

Trong phần chính của văn bản thông tin, các đặc điểm và các yếu tố của thông tin sẽ được truyền đạt sẽ được phát triển rộng rãi..

Vì mục tiêu chính của loại văn bản này là thông báo, điều quan trọng là phải đảm bảo đặt tất cả các thông tin liên quan đến chủ đề mà bạn đang viết.

Bất kể độ dài của giao tiếp là gì, điều cần thiết là phải phơi bày tất cả dữ liệu, sử dụng cả ý chính và phụ.

Mặt khác, rất có khả năng thông tin đến nhầm với người nhận, hoặc thông tin liên lạc cho vay để giải thích sai..

Kết luận

Đây là phần cuối cùng của văn bản thông tin. Đó là không gian trong đó người gửi viết tắt ý tưởng chính của giao tiếp và, nếu có thể, sẽ phơi bày các độ phân giải tương ứng.

Như chúng ta đã thấy, một văn bản thông tin không có yêu cầu thuyết phục, ngoại trừ một số loại báo cáo.

Vì vậy, kết luận trong loại văn bản này không liên quan để thuyết phục về một cái gì đó cụ thể, mà là để tổng hợp các chủ đề trung tâm của truyền thông.

Kết luận tìm cách làm nổi bật các ý chính của văn bản, bao gồm một số ý tưởng phụ phục vụ cho việc trình bày thông tin.

Ví dụ

1- Kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp hỏa hoạn

Trước đám cháy:

- Kiểm tra hệ thống dây điện trong nhà bạn.

- Không kết nối máy hoặc thiết bị bị ướt và tránh phích cắm và dây cáp ướt.

- Không che đèn, đèn hoặc thiết bị bằng vải.

- Nếu có rò rỉ gas, không sáng, thông gió các phòng và nhanh chóng mở tất cả các cửa ra vào và cửa sổ.

- Giữ nến, diêm, bật lửa và các loại vật liệu dễ cháy khác xa tầm tay trẻ em.

Trong vụ cháy:

- Giữ bình tĩnh và cố gắng trấn tĩnh người khác.

- Nếu đám cháy nhỏ, hãy cố gắng dập tắt nó bằng bình chữa cháy.

- Gọi cho sở cứu hỏa và làm theo hướng dẫn của họ.

- Không mở cửa ra vào và cửa sổ, vì lửa có thể lan rộng với không khí.

- Đừng lãng phí thời gian để tìm kiếm các vật dụng cá nhân.

- Để lại, tránh thang máy và sử dụng cầu thang.

Sau vụ cháy:

- Không đi qua khu vực xảy ra tai nạn cho đến khi chính quyền cho phép.

- Gọi cho kỹ thuật viên để kiểm tra các đầu vào điện và gas trước khi kết nối lại điện và sử dụng bếp và sưởi ấm.

- Vứt bỏ thức ăn, đồ uống và thuốc tiếp xúc với nhiệt, lửa hoặc khói.

2- Báo chí

Sự phun trào của núi lửa Eyjafjallajökull ở Iceland

Eyjafjallajökull phun trào núi lửa diễn ra vào ngày 14 tháng 4 năm 2010. phun trào này tạo ra một đám mây tro bao phủ vài dặm trong khí quyển, vì vậy một số sân bay phải đóng cửa.

Kết quả là, 40 trẻ em và 4 người lớn Iceland đang đến thăm London trong một chuyến đi học đã bị mắc kẹt trong thành phố do thiếu các chuyến bay.

Để trở về Iceland, họ đã đi thuyền từ bờ biển London đến phía bắc Tây Ban Nha. Sau đó, họ lên xe buýt đến Malaga, và cuối cùng thực hiện một chuyến đi khác bằng thuyền từ Malaga đến Melilla.

Những người này đã ở trên thuyền đến Tây Ban Nha khoảng 24 giờ, và chuyến đi xe buýt mất khoảng 12 giờ. Ngoài ra, vào ngày họ ở London, một người đàn ông đã lấy trộm điện thoại của một trong những đứa trẻ.

3- Báo chí

Quyên góp các bài báo ở Bogotá

Chính quyền đã nhận được hơn 600 kg quyên góp được thu thập trong ngày của tháng trước.

Các nhà quản lý thông báo rằng họ đã giao quần áo bình thường, quần áo thể thao, đồ lót, giày và đồ chơi cho các cộng đồng ít được ưa chuộng trong thành phố..

Đối với những người quan tâm, một ngày quyên góp mới sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 3, từ 6 giờ sáng tại Nhà thờ của Chúa Ba Ngôi.

Tài liệu tham khảo

 1. Văn bản thông tin. Lấy từ dễ viết.wikispaces.com
 2. Văn bản thông tin là gì? Định nghĩa, đặc điểm và ví dụ. Lấy từ nghiên cứu.com
 3. Văn bản thông tin là gì? Phục hồi từ umaine.edu
 4. Tin tức: cấu trúc và đặc điểm. Phục hồi từ creacionliteraria.net
 5. Tìm hiểu về việc sử dụng các loại văn bản khác nhau. Phục hồi từ panorama.com
 6. Khi viết một bản ghi nhớ. Đã được khôi phục từ abc.com.py
 7. Báo cáo Lấy từ unilibre.edu.co