Lịch sử, đặc điểm, giai đoạn, ưu điểm và nhược điểm của Toyotismocác toyotismo, hệ thống sản xuất Toyota (TPS) hoặc sản xuất tinh gọn (sản xuất không lãng phí), là một trong ba mô hình chính trên các hệ thống sản xuất, phát sinh để đáp ứng với các trường hợp cụ thể xung quanh công ty Toyota trong giai đoạn trứng nước.

Theo nghĩa này, nhiều khái niệm cơ bản của nó đã cũ và độc quyền cho Toyota. Những người khác có nguồn gốc từ các nguồn truyền thống hơn. Những điều này đã được áp dụng như là thực tiễn tốt nhất trong nhiều ngành công nghiệp, ngoài sản xuất ô tô.

Hệ thống sản xuất của Toyota chủ yếu được sử dụng trong các công ty lớn tập trung vào sản xuất hàng loạt. Các tính năng đặc biệt của nó là quản lý chất thải (quản lý tinh gọn) và sản xuất không lãng phí (sản xuất tinh gọn).

Năm 1990, một nghiên cứu nổi tiếng được thực hiện bởi Viện Công nghệ Massachusetts đã thiết lập các yếu tố thành công của Toyota. Đó là lãnh đạo công nghệ, lãnh đạo chi phí và lãnh đạo thời gian.

Cách tiếp cận của công ty và chiến lược cơ bản của công ty coi nhà máy là một hệ thống hoàn chỉnh. Đó là, một hệ thống làm việc chồng lên các trạm làm việc riêng lẻ và xưởng.

Chỉ số

 • 1 Lịch sử
 • 2 Đặc điểm của toyotismo
 • 3 giai đoạn
  • 3.1 Thiết kế hệ thống sản xuất đơn giản
  • 3.2 Xác định không gian để cải tiến
  • 3.3 Cải tiến liên tục
 • 4 Ưu điểm
  • 4.1 Giảm chất thải
  • 4.2 Tìm kiếm hiệu quả
  • 4.3 Giảm chi phí
 • 5 nhược điểm
  • 5.1 Cần đánh giá các cải tiến
  • 5.2 Hoạt động tốt hơn với các thành phần ổn định
 • 6 Ví dụ về các công ty sử dụng toyotismo  
 • 7 tài liệu tham khảo

Lịch sử

Năm 1902, Sakichi Toyoda đã phát minh ra một máy dệt tự động dừng lại bất cứ khi nào ông phát hiện ra rằng một sợi chỉ bị đứt. Điều này ngăn cản việc tạo ra các vật liệu bị lỗi.

Sau đó, vào năm 1924, ông đã tạo ra một máy dệt tự động cho phép một người vận hành nhiều máy móc. Đây là nguồn gốc của một trong những khái niệm của Toyotism: jidoka. Khái niệm này liên quan đến chất lượng trong quy trình sản xuất và sự tách biệt giữa con người và máy móc để quản lý nhiều quy trình.

Sau đó, Sakichi đã thành lập một công ty ô tô còn lại phụ trách Kiichiro Toyoda, con trai ông. Năm 1937, Kiichiro đặt ra cụm từ vừa đúng lúc (vừa đúng lúc).

Do không có đủ tiền, công ty không thể lãng phí tiền cho các thiết bị hoặc vật liệu dư thừa trong sản xuất. Mọi thứ phải đúng thời gian, không quá sớm hoặc quá muộn. Điều này đã trở thành giới luật quan trọng thứ hai của Toyotism.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, kỹ sư Taiichi Ohno được giao nhiệm vụ cải thiện năng suất hoạt động và quản lý các khái niệm chỉ trong thời gian và jidoka. Ông được bổ nhiệm làm quản lý cửa hàng máy móc của một nhà máy động cơ và thử nghiệm nhiều khái niệm trong sản xuất trong những năm 1945-1955.

Công việc và nỗ lực của anh chủ yếu là những gì dẫn đến việc hình thành hệ thống sản xuất Toyota ngày nay.

Đặc điểm của chủ nghĩa Toyota

Một trong những đặc điểm của Toyotism là sản xuất các lô nhỏ. Số lượng công việc được thực hiện trong từng giai đoạn của quy trình chỉ được quyết định bởi nhu cầu về vật liệu của giai đoạn tiếp theo. Điều này giúp giảm chi phí bảo trì hàng tồn kho và thời gian giao hàng.

Mặt khác, các công nhân được đào tạo theo đội. Mỗi đội có trách nhiệm và đào tạo để thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên ngành.

Họ cũng tiến hành làm sạch và sửa chữa các thiết bị nhỏ. Mỗi đội có một người lãnh đạo làm việc như một trong số họ.

Ngoài ra, công nhân phải khám phá và sửa chữa các khiếm khuyết trong sản phẩm càng sớm càng tốt. Nếu một lỗi không thể dễ dàng sửa chữa, bất kỳ công nhân nào cũng có thể dừng toàn bộ đường dây bằng cách kéo cáp.

Cuối cùng, các nhà cung cấp được coi là đối tác. Chúng được đào tạo để giảm thời gian chuẩn bị, hàng tồn kho, lỗi, sự cố máy và khác.

Các giai đoạn

Thiết kế hệ thống sản xuất đơn giản

Dòng chảy của hệ thống sản xuất không nên có sự gián đoạn. Điều này có thể đạt được khi có một dòng nguyên liệu thô chảy nhanh đến thành phẩm.

Người đàn ông (người vận hành) và máy móc (thiết bị) phải được cân bằng một cách có hệ thống theo yêu cầu của khách hàng.

Xác định không gian để cải tiến

Mục tiêu cuối cùng là một hệ thống có dòng nguyên liệu đồng nhất trong khi tối đa hóa các hoạt động giá trị gia tăng của nhà điều hành.

Cải tiến liên tục

Một khía cạnh thiết yếu của Toyotism là có sự linh hoạt của thiết bị và khả năng sắp xếp nó với tính linh hoạt của sản phẩm. Điều này sẽ cho phép đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng, đồng thời, là nhà sản xuất đúng lúc..

Ưu điểm

Giảm chất thải

Một trong những lợi thế của Toyotism là nó tìm cách giảm thiểu tất cả các dạng lãng phí. Điều này bao gồm tất cả mọi thứ, từ khiếm khuyết vật chất đến công thái học công nhân.

Tìm kiếm hiệu quả

Điều kiện môi trường cản trở hiệu quả lao động cũng được tránh. Các nhân viên tham gia tích cực vào các quá trình cải tiến. Điều này củng cố ý thức thuộc về họ và tăng động lực của họ.

Giảm chi phí

Mặt khác, chiến lược đúng lúc cho phép sử dụng tốt hơn các nguồn lực của công ty. Nó cũng giúp tăng dòng tiền. Nhu cầu lưu trữ được giảm, do đó giảm chi phí.

Không gian lưu trong bộ lưu trữ có thể được sử dụng để thêm các dòng sản phẩm mới. Và nhân viên có nhiều thời gian hơn để phản ứng nhanh với những thay đổi trong nhu cầu của khách hàng.

Nhược điểm

Cần đánh giá cao những cải tiến

Việc giám sát năng suất và chất thải có thể ảnh hưởng đến thời gian sử dụng cho sản xuất. Giá trị của các cải tiến phải được kiểm tra. Nếu hiệu suất trong một phần quản lý lớn hơn giai đoạn trước, kết quả không được cải thiện.

Hoạt động tốt nhất với các thành phần ổn định

Tương tự, một nhược điểm khác là các nguyên tắc đúng lúc hoạt động tốt nhất với các thành phần ổn định của hệ thống. Bất kỳ hạn chế nào không được tính đến trong việc lập kế hoạch có khả năng gây nguy hiểm cho toàn bộ hệ thống.

Ví dụ về các công ty sử dụng Toyotism  

Ví dụ kinh điển của các công ty sử dụng hệ thống này, tất nhiên là công ty Toyota. Triết lý của Toyota đã giúp biến đây trở thành một trong những công ty ô tô quan trọng nhất trên toàn thế giới. Khái niệm này đã được nhân rộng trên toàn thế giới.

Một trong những công ty đã thực hiện chiến lược Toyotism là John Deere. Nhà sản xuất máy móc nông nghiệp này đã đầu tư đáng kể để chuyển đổi hoạt động tại Iowa, Hoa Kỳ, vào năm 2003.

Những thực hành này đã cho phép anh ta xác định các hoạt động mà không cần thêm giá trị và loại bỏ chúng càng nhiều càng tốt.

Tài liệu tham khảo

 1. Haak, R. (2003). Lý thuyết và quản lý các chiến lược tập thể trong kinh doanh quốc tế: Tác động của toàn cầu hóa đối với sự hợp tác kinh doanh của người Đức ở châu Á. New York: Palgrave Macmillan.
 2. Nghệ thuật tinh gọn. (s / f). Cẩm nang cơ bản của hệ thống sản xuất Toyota. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2018 từ artoflean.com.
 3. 1000 liên doanh. (s / f). 7 nguyên tắc của hệ thống sản xuất Toyota (TPS). Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2018 từ 1000ventures.com.
 4. Shpak, S. (s / f). Ưu điểm & nhược điểm của sản xuất tinh gọn. Truy cập vào ngày 7 tháng 2 năm 2018, từ smallbusiness. Sync.com.
 5. Basak, D .; Haider, T. và Shrivastava, A. K. (2013). Các bước chiến lược để đạt được các hệ thống sản xuất tinh gọn trong quản lý hoạt động hiện đại. Tạp chí quốc tế về nghiên cứu khoa học và quản lý máy tính, tập 13, số 5, trang. 14-17.
 6. Sản xuất toàn cầu (2014, ngày 11 tháng 6). Top 10: Các công ty sản xuất tinh gọn trên thế giới. Truy cập vào ngày 7 tháng 2 năm 2018, từ producglobal.com.