Đặc điểm giá trị văn hóa xã hội và 19 ví dụcác giá trị văn hóa xã hội là tập hợp các quy tắc, nguyên tắc và niềm tin chi phối hành vi của con người trong xã hội.

Chúng được học một cách thụ động từ khi còn nhỏ, vì chúng được thấm nhuần trong hạt nhân gia đình, là liên hệ đầu tiên mà mỗi người có với xã hội. Sau đó, họ tiếp tục học hỏi trong suốt cuộc đời của mình đến mức con người tương tác trong xã hội.

Theo cách này, các giá trị văn hóa xã hội cho phép con người liên hệ đầy đủ với những người thuộc cùng một nhóm văn hóa xã hội, nghĩa là chia sẻ cùng một niềm tin, lý tưởng và nguyên tắc.

Các giá trị văn hóa xã hội ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu và sự thỏa mãn nhu cầu, vì chúng có ý nghĩa đối với tương tác xã hội vì chúng cho phép xác định những gì chúng ta thích hay không của mọi người theo các giá trị được đồng hóa trong thời thơ ấu.

Ví dụ, trong thời niên thiếu, bạn có khả năng tương tác với các nhóm khác nhau, với những niềm tin khác nhau và có khả năng chọn nhóm nào bạn muốn thuộc về..

10 ví dụ về giá trị văn hóa xã hội

1- Tôn trọng truyền thống

Giá trị này đề cập đến sự tôn trọng được khắc sâu bởi các truyền thống của xã hội nơi một người sống. Ví dụ về truyền thống là các điệu nhảy, ẩm thực và lễ hội.

2- Lòng yêu nước

Đây là một giá trị đề cập đến sự tôn trọng và đánh giá cao của cả hai biểu tượng quốc gia (như cờ, quốc huy và quốc ca) cũng như các anh hùng của mỗi quốc gia. Giá trị này được chia sẻ bởi những người từ cùng một quốc gia.

3- Tình yêu dành cho gia đình

Giá trị này đại diện cho sự đánh giá cao và tình cảm tồn tại giữa các thành viên trong gia đình. Đó là một tình yêu vị tha.

4- Tôn giáo

Trong quá trình xã hội hóa, gia đình thấm nhuần vào đứa trẻ tôn giáo mà nó phải phát triển. Đây có thể là Cơ đốc giáo (công giáo, truyền giáo, Nhân chứng Jehovah), Do Thái, Hồi giáo, Hồi giáo, trong số những người khác..

Ngoài ra, nó được dạy để tôn trọng luật pháp mà tôn giáo được chọn có. Trong những năm qua, cá nhân quyết định tiếp tục với các hướng dẫn của tôn giáo đó hay lấy một tôn giáo khác.

5- Hòa bình

Giá trị này đại diện cho trạng thái hài hòa mong muốn của tất cả các nhóm văn hóa xã hội, vì nó tìm cách tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa con người, đạt đến trạng thái yên tĩnh mà không có xung đột.

Hòa bình đạt được bằng cách tôn trọng, khoan dung và chấp nhận ý tưởng, suy nghĩ và hành động của người khác.

6- Bình đẳng

Nó đề cập đến thực tế là tất cả các cá nhân phải được đối xử bình đẳng. Đó là, không nên loại trừ bất kỳ người nào theo giới tính, khuynh hướng tình dục, tình trạng thể chất, kinh tế, xã hội, trong số những người khác.

7- Sự thật

Đó là một giá trị cần thiết trong tất cả các xã hội để sống trong sự hòa hợp hoàn hảo. Nó bao gồm việc tạo ra các tương tác dựa trên sự chân thành.

Điều này có nghĩa là lời nói của chúng ta phải tương ứng với hành động và hành vi của chúng ta. Sự thật liên quan đến việc phù hợp với những gì được tuyên bố và những gì diễn ra.

8- Sự tự do

Nó đề cập đến khả năng của mỗi người hành động theo ý muốn của họ, miễn là nó tuân thủ luật pháp đã được thiết lập, để không làm hại bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì với hành động của họ.

9- Tình yêu filiar

Giá trị này liên quan đến tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái của họ. Điều đó được thể hiện thông qua sự quan tâm và tôn trọng mà họ tuyên bố đối với con cháu của họ trong suốt cuộc đời của họ.

10- Làm đẹp

Giá trị này phụ thuộc vào các kênh của mỗi nền văn hóa; do đó, khái niệm này thay đổi từ nước này sang nước khác.

Những gì người châu Âu coi là đẹp không giống với những gì người châu Phi coi là đẹp.

11- Tôn trọng những gì nước ngoài

Đây là một giá trị cơ bản cho sự phát triển của các mối quan hệ xã hội, vì người ta phải biết rằng việc chiếm đoạt tài sản hoặc ý tưởng của người khác là không đúng.

12- Trách nhiệm

Giá trị này đề cập đến cam kết bạn có với một cái gì đó hoặc ai đó. Đó là, khả năng của mọi người đưa ra quyết định và nhận hậu quả mà những điều này tạo ra.

13- Dung sai

Đó là khả năng chấp nhận hành động hoặc lý tưởng của mọi người ngay cả khi họ không đồng ý với nó.

14- Đồng cảm

Giá trị này là về khả năng của con người để hiểu những gì người khác đang trải qua.

Nó cho phép hỗ trợ và trợ giúp cần thiết để chấp nhận hoặc khắc phục tình huống.

15- Tôn trọng người cao tuổi

Giá trị này bắt nguồn từ hầu hết các nền văn hóa. Nó đề cập đến việc mang lại cho nó giá trị mà người cao tuổi xứng đáng.

Một ví dụ cơ bản thể hiện sự hoàn thành của điều này là khi vị trí được trao cho một ông già trong xe buýt, trong tàu điện ngầm hoặc trong phòng chờ trong bệnh viện.

16- Công lý

Nó đề cập đến việc giám sát bộ quy tắc, khiến một người hành động tôn trọng sự thật và trao cho mỗi người những gì tương ứng với anh ta.

17- Lòng biết ơn

Nó đề cập đến chất lượng của việc biết ơn những ân huệ mà các cá nhân khác nhận được.

18- Sự hào phóng

Đó là phẩm chất mà con người phải ban tặng mà không mong đợi được đáp lại.

19- Đúng giờ

Nó đề cập đến nỗ lực mà mỗi người thực hiện để đến đúng giờ hẹn hoặc giao việc trong thời gian đã thiết lập.

Tài liệu tham khảo

  1. Giá trị văn hóa là gì? Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2017, từ businessdipedia.com
  2. Giá trị văn hóa xã hội và văn hóa tổ chức. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2017, từ Researchgate.net
  3. Các giá trị văn hóa xã hội, đạo đức mới và gia đình. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2017, từ onlinel Library.wiley.com
  4. Giá trị văn hóa xã hội. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2017, từ ijf.hr
  5. Thay đổi văn hóa xã hội và các giá trị truyền thống. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2017, từ scTHERirect.com
  6. Giá trị văn hóa xã hội. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2017, từ orgprints.org
  7. Giá trị xã hội là gì? Truy cập vào ngày 20 tháng 7 năm 2017, từ trang web môi trường.