Đồng bộ hóa văn hóa Nguồn gốc, các loại và ví dụcác đồng bộ hóa văn hóa Đó là một hiện tượng xảy ra như một sản phẩm của hỗn hợp giữa hai hoặc nhiều nền văn hóa, tạo ra một cái mới từ sự kiện này. Nó thường liên quan đến các trường phái tư tưởng khác nhau. Có một số cách mà hiện tượng này có thể tự biểu hiện.

Ví dụ, khi những người chinh phục đến Mỹ, đã có sự đồng bộ hóa bắt buộc giữa các nền văn hóa. Người Ấn Độ không thích nghi với phong tục châu Âu đã bị loại ra khỏi xã hội và bị tổn hại bởi Cuộc chinh phạt. Trên thực tế, Mỹ Latinh là số mũ chính của chủ nghĩa đồng bộ văn hóa trên thế giới.

Chỉ số

 • 1 Xuất xứ
 • 2 loại
  • 2.1 Chủ nghĩa đồng bộ chính trị xã hội
  • 2.2 Đồng bộ hóa nghệ thuật
  • 2.3 Đồng bộ tôn giáo
  • 2.4 Đồng bộ hóa kiến ​​trúc
 • 3 ví dụ
  • 3.1 Ở Châu Âu
  • 3.2 ở châu á
  • 3.3 ở Mỹ
 • 4 tài liệu tham khảo

Nguồn gốc

Thuật ngữ đồng bộ hóa được đặt ra đúng vào thế kỷ XVII, được sử dụng để định nghĩa một phong trào văn hóa xảy ra ở Hy Lạp cổ đại.

Vào đầu thế kỷ thứ nhất, cư dân Cretas đã phải gác lại sự khác biệt văn hóa của họ để đối mặt với nguy cơ bên ngoài của các cuộc xâm lược lân cận.

Từ phong trào này xuất hiện thuật ngữ, từ đó đã được sử dụng để chỉ các cuộc đụng độ văn hóa như sự phát triển sai.

Đồng bộ hóa văn hóa có thể thể hiện theo những cách khác nhau, nhưng tất cả đều liên quan đến sự phát triển của một xã hội và các truyền thống văn hóa định nghĩa nó.

Trong trường hợp này, thuật ngữ này cũng đề cập đến sự pha trộn văn hóa của các khía cạnh tôn giáo, vì những điều này ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa của các dân tộc.

Nói tóm lại, đó là một cách tích cực để giải thích sự pha trộn giữa các nền văn hóa và các biểu hiện được tạo ra từ điều này.

Các loại

Đồng bộ hóa chính trị xã hội

Đồng bộ hóa xã hội đề cập đến sự kết hợp của hai loại dân số khác nhau. Đó là một hiện tượng mà ngày nay thường xảy ra với sự di cư, và là nguyên nhân của chủ nghĩa đồng bộ văn hóa nói chung ngày nay..

Đổi lại, chủ nghĩa đồng bộ có thể tạo điều kiện cho sự cùng tồn tại giữa các tín ngưỡng văn hóa khác nhau trong một xã hội. Trong các xã hội nơi có những người thuộc các dân tộc khác nhau, thông thường các nhà cai trị sẽ có một cách tiếp cận chấp nhận. Điều này đã xảy ra trong suốt lịch sử trong các xã hội đa dạng và thống nhất.

Mặt khác, từ chối chủ nghĩa đồng bộ thường tạo ra sự hiện diện mạnh mẽ của sự thống nhất văn hóa giữa những người từ chối thực hành này.

Trong các xã hội nơi sự bác bỏ hiện tượng này là phổ biến, sự khác biệt của các nền văn hóa thường bị coi thường và một sự gắn bó mạnh mẽ với chủ nghĩa truyền thống được tạo ra.

Đồng bộ hóa nghệ thuật

Đồng bộ hóa nghệ thuật là một trong những hình thức đồng bộ hóa phổ biến nhất hiện có. Nó vẫn còn hiện nay và trên thực tế, nó gần như phổ biến như chuyển mã di cư.

Các phương pháp sáng tạo được sử dụng bởi các nghệ sĩ khác nhau từ các nơi khác nhau trên thế giới có thể dễ dàng được tìm thấy như một sản phẩm của toàn cầu hóa.

Điều này dẫn đến việc tạo ra các kỹ thuật mới, kết hợp một hoặc nhiều yếu tố của các phương thức hiện có khác. Đổi lại, điều này tạo ra các phong trào nghệ thuật mới và cách suy nghĩ mới trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo.

Đồng bộ tôn giáo

Sự đồng bộ tôn giáo bao gồm việc hợp nhất hai hoặc nhiều tôn giáo để tạo ra một tôn giáo mới. Khi hai nền văn hóa khác nhau có tín ngưỡng khác nhau lần đầu tiên va chạm, có khả năng văn hóa thống trị bắt đầu lấy các khía cạnh của nền văn hóa khác để tạo ra niềm tin mới. Trong tôn giáo điều này rất phổ biến.

Tuy nhiên, sự đồng bộ hóa văn hóa của tôn giáo là một khái niệm thường khác với phần còn lại vì sự toàn cầu hóa của các hệ thống tôn giáo.

Không còn đơn giản như trước đây để tạo ra các khía cạnh tôn giáo mới, bởi vì tín ngưỡng của mỗi tôn giáo là duy nhất và khác biệt rõ ràng với phần còn lại.

Như mọi người đã biết các hệ thống tôn giáo của mỗi quốc gia, hỗn hợp của hai tôn giáo trở lên là một khía cạnh chưa từng xảy ra trên Trái đất trên quy mô lớn trong nhiều thế kỷ. Ví dụ, việc tạo ra Công giáo chính thống là một đại diện của chủ nghĩa đồng bộ văn hóa tôn giáo.

Kiến trúc đồng bộ

Sự đồng bộ về kiến ​​trúc phản ánh sự kết hợp của các nền văn hóa thông qua các tòa nhà được thiết kế ở các quốc gia tiếp xúc với sự pha trộn văn hóa.

Hiện tượng này được nhìn thấy chủ yếu ở thời thuộc địa Tây Ban Nha ở Mỹ Latinh, khi các cuộc đụng độ văn hóa tạo ra những thay đổi rõ rệt trong các thiết kế kiến ​​trúc châu Âu được xây dựng ở New Tây Ban Nha.

Ví dụ

Ở châu âu

Một trong những số mũ chính của chủ nghĩa đồng bộ ở châu Âu là Đế chế La Mã cổ đại. Tôn giáo được thực hành bởi người dân của nó là một hỗn hợp tín ngưỡng của một số dân tộc châu Âu cổ đại. Điều này có thể được nhận thấy không chỉ trong hành vi của các vị thần của họ, mà trong các đặc điểm riêng của họ.

Jupiter, vị thần La Mã, tương tự về thể chất với vị thần Hy Lạp Zeus, theo các mô tả của các văn bản thiêng liêng.

Ngoài ra, ngôn ngữ của Đế chế (tiếng Latin) là sự kết hợp của một số ngôn ngữ cùng thời. Chủ nghĩa đồng bộ văn hóa này đã tạo ra ngôn ngữ được nghiên cứu ngày nay và đó là gốc rễ của các ngôn ngữ Lãng mạn, như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Ý.

Ở châu á

Nhật Bản trình bày một trong những ví dụ tốt nhất về chủ nghĩa đồng bộ văn hóa trong lịch sử của lục địa châu Á. Khi Nhật Bản lần đầu tiên tiếp xúc với Trung Quốc, ảnh hưởng văn hóa lớn đến mức họ thích nghi với nhiều khía cạnh tôn giáo khác nhau của nền văn minh này.

Ngoài ra, chữ viết của Nhật Bản có ảnh hưởng của Trung Quốc. Điều tương tự cũng xảy ra với ngôn ngữ Hàn Quốc và các nhân vật tạo nên chữ viết của nó.

Ở mỹ

Sự thuộc địa hóa của Mỹ có thể là quá trình đồng bộ hóa rộng lớn nhất đã diễn ra ở một lục địa. Cuộc xâm lược của Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Hà Lan đã thay đổi cách nhìn thế giới và tôn giáo đã có trên lục địa khi chỉ có các bộ lạc bản địa sống ở đó.

Mặc dù quá trình này đã bị ép buộc một phần, nhưng những người định cư tự thích nghi với tín ngưỡng và phong tục của người dân địa phương, mặc dù theo cách giảm bớt..

Cú sốc văn hóa và sự phát triển sai lầm đã sinh ra các quốc gia Mỹ Latinh hiện tại và thậm chí còn là cái cớ để biện minh cho nền độc lập của họ.

Tài liệu tham khảo

 1. Đồng bộ hóa văn hóa là gì? - Định nghĩa & ví dụ, C. Muscato cho trang web nghiên cứu, (n.d.). Lấy từ nghiên cứu.com
 2. Đồng bộ hóa văn hóa, N. Goodman cho Tạp chí Phố Wall, 2017. Lấy từ wsimag.com
 3. Đồng bộ hóa trong Nhân chủng học, Mạng nghiên cứu, (n.d.). Lấy từ ireasearchnet.com
 4. Đồng bộ hóa, trang web của Khan Academy, (n.d.). Lấy từ khanacademy.org
 5. Đồng bộ hóa, Wikipedia en Español, 2018. Lấy từ wikipedia.org