Môi trường - Trang 2

Đất kiềm đặc trưng, ​​thành phần và hiệu chỉnh

các sàn kiềm chúng là những loại đất có giá trị pH cao (lớn hơn 8,5). Độ pH là thước...

Các tính năng chính của đất đá

các đất đá hoặc đá hoặc đá sân là được hình thành bởi đá có nhiều kích cỡ. Do tình...

Đặc điểm đất đá, cây trồng và vấn đề

các đất đá Đó là một loại đất có chứa thành tạo đá với khảm đá. Việc thu được sự...

Đặc điểm, vị trí và công dụng của đất

các đất bùn là một thành phần được tạo thành ở mức độ lớn hơn bởi phù sa, một trầm...

Đặc điểm quang hóa khói, nguyên nhân và ảnh hưởng

các sương mù quang hóa Đó là một màn sương mù dày đặc được hình thành do các phản ứng...

Động vật rừng khô, hệ thực vật và đặc điểm

các rừng khô, còn được gọi là trophophyll, rừng khô hay rừng nhiệt đới, nó nằm ở vĩ độ nhiệt...

Đặc điểm rừng Paranaense, khí hậu, cứu trợ, hệ thực vật và động vật

các Rừng rậm Nó là lớn nhất trong số mười lăm vùng sinh thái tạo nên rừng Đại Tây Dương...

Rừng mưa xích đạo Khí hậu, thực vật, động vật hoang dã và khu vực

các rừng xích đạo hay macrothermic là một trong số đó được triển khai trên khắp vùng xích đạo như...

Đặc điểm thảo nguyên khô, khí hậu, động vật, thực vật

các thảo nguyên khô nó là một loại quần xã đặc biệt do sự hiện diện khan hiếm của lượng mưa,...