Môi trường - Trang 3

Đặc điểm của Sabana de Palmeras, Khí hậu, Động thực vật

các Palm Savannah là một vùng sinh thái thần kinh rộng lớn bao gồm các vùng đất thấp của lưu vực...

Các yếu tố và ví dụ kháng môi trường

các kháng môi trường chúng là những yếu tố cùng nhau hạn chế sự tăng trưởng của dân số tự...

Đặc điểm vùng Omagua, phù điêu, hệ thực vật, động vật

các Vùng Omagua, rừng rậm thấp o Rừng nhiệt đới Amazon Đây là một trong những khu vực tự nhiên mà...

Tài nguyên thiên nhiên tái tạo (với 30 ví dụ)

các tài nguyên thiên nhiên tái tạo chúng là những yếu tố trong môi trường tự nhiên, có sẵn để...

Tài nguyên thiên nhiên của rừng, rừng và sự đa dạng của Peru

các tài nguyên thiên nhiên của rừng rậm Peru là những yếu tố của thiên nhiên có tầm quan trọng...

Tài nguyên rừng đặc trưng, ​​chủng loại và cách sử dụng

các tài nguyên rừng chúng là các yếu tố sinh học và phi sinh học tạo nên khu rừng và...

Lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng hóa học môi trường

các hóa học môi trường Nó nghiên cứu các quá trình hóa học diễn ra ở cấp độ môi trường....

Tự duy trì là gì?

các tự duy trì đó là khả năng duy trì một cái gì đó được duy trì bằng các phương...

Những loại mô hình nào nên được áp dụng để nghiên cứu chất lượng nước?

Các mô hình cho chất lượng nước là các công thức toán học mô phỏng hành vi và tác động...