Nguyên tắc, lịch sử và phê bình của Tecnoutopíacác viễn thị niềm tin rằng những tiến bộ khoa học và công nghệ sẽ đưa nhân loại đến sống trong một xã hội không tưởng.

Theo cách này, cái gọi là Chủ nghĩa không tưởng về công nghệ coi những tiến bộ khoa học kỹ thuật là cách để loại bỏ tất cả những tệ nạn gây ra cho con người.

Trong xã hội lý tưởng đó, công nghệ sẽ hoạt động theo hướng phát triển của con người. Những người ủng hộ khẳng định rằng nó có thể chấm dứt nạn đói trên thế giới, nó sẽ chấm dứt mọi loại đau khổ, bất kỳ căn bệnh nào cũng có thể được chữa khỏi và thậm chí cái chết sẽ được loại bỏ.

Hệ tư tưởng này bắt nguồn từ những nhà tư tưởng như Francis Bacon, người đã ở thế kỷ 17, ủng hộ rằng chỉ có khoa học mới có thể cứu được nền văn minh.

Nguyên tắc của tecnoutopia

Sự xuất hiện của thế kỷ 21, với sự xuất hiện của tất cả các công nghệ thông minh, đã củng cố hệ tư tưởng xã hội này. Một số nhà tư tưởng của nó đã phát triển các nguyên tắc cơ bản thích nghi với thời đại của chúng ta.

Một vài trong số các tác giả này đã mắc kẹt với ý tưởng cổ điển hơn, chẳng hạn như các giáo sư Bernard Gendron và Doulass Rushkoff.

Chúng trình bày một loạt các tuyên bố khẳng định rằng cuộc cách mạng công nghệ hậu công nghiệp mà chúng ta đang đắm mình sẽ mang lại sự xóa đói giảm nghèo và sự cô lập.

Luận điểm cơ bản của ông là sự giàu có về kỹ thuật và kiến ​​thức, nghèo đói kinh tế càng ít. Có những dòng chảy khác đi xa hơn trong định đề của họ.

Chẳng hạn, chủ nghĩa siêu nhân ủng hộ sự xuất hiện của một con người mới, thông minh hơn và có khả năng hơn. Để đạt được điều này, cần phải sử dụng công nghệ robot để cải thiện loài.

Lịch sử của tecnoutopia

Ngoài các tác giả như Francis Bacon mà chúng ta đã chỉ ra trước đó, thì sau cuộc Cách mạng Công nghiệp, chủ nghĩa không tưởng công nghệ trở nên hiện diện hơn trong tư tưởng chính trị - xã hội.

Sau cuộc cách mạng công nghiệp

Các phong trào cộng sản xuất hiện sau Cách mạng Công nghiệp có một số ý tưởng liên quan đến bệnh lý công nghệ.

Marx hy vọng rằng những khám phá khác nhau sẽ giúp cho sự xuất hiện của một xã hội mới. Trong đó, con người sẽ tự do và sẽ không có sự khác biệt xã hội.

Trong cuốn sách The Shape of Things To Come (Tương lai cuộc sống), H.G. Wells mô tả một xã hội trong đó những tiến bộ khoa học và công nghệ đã khiến con người sống trong một loại Thiên đường mà không phải lo lắng

Wells, tuy nhiên, cũng cảnh báo về việc lạm dụng các công nghệ này. Ở Đảo Tiến sĩ Moreau hoặc trong Cỗ máy thời gian cho chúng ta thấy những tiến bộ khoa học và kỹ thuật cũng có thể được sử dụng cho những nguyên nhân sai lầm.

S.XX và XXI

Trong những thế kỷ này, hệ tư tưởng này không còn được hỗ trợ bởi các phong trào của phe cánh tả. Các nhà tư tưởng tư bản và tự do cũng bắt đầu đóng góp suy nghĩ của họ.

Tư tưởng California, vào những năm 90, khẳng định rằng công nghệ sẽ cho phép tăng quyền tự do cá nhân của mỗi người.

Cùng một tổng thống của Hoa Kỳ, Ronald Reagan, tuyên bố rằng chế độ toàn trị sẽ bị đánh bại bởi vi mạch.

Các nhà phê bình của tecnoutopia

Không thiếu các phong trào phê phán với ý thức hệ này nhấn mạnh những nguy hiểm mà xã hội được cho là không tưởng này có thể mang lại.

Họ chỉ ra rằng những cải tiến kỹ thuật đạt được cho đến nay, chỉ quản lý để cung cấp nhiều công cụ hơn cho chính phủ và các nhóm quyền lực để kiểm soát các phong trào và suy nghĩ của công dân.

Dòng sinh thái của các nhóm quan trọng này cũng cảnh báo về các vấn đề môi trường mà nhiều công nghệ mới đòi hỏi. Thay vào đó, họ ủng hộ việc trở lại một cuộc sống tự nhiên và tôn trọng hơn với thiên nhiên.

Tài liệu tham khảo

  1. Dylan Evans. Là không tưởng tốt nhất còn lại trong tiểu thuyết? (Ngày 16 tháng 2 năm 2015). Lấy từ www.panmacmillan.com
  2. Michael Hauskeller. Thần thoại về chủ nghĩa siêu nhân. (2016). Lấy từ sách.google.es
  3. Douglas Rushkoff, Phục hưng ngay! Sinh thái truyền thông và tường thuật toàn cầu mới. Những khám phá trong sinh thái truyền thông. 2002) Được phục hồi từ www.utopi.as
  4. Hội trường Alex. Một cách tiết lộ: Công nghệ và chủ nghĩa không tưởng trong văn hóa đương đại. Lấy từ scholar.lib.vt.edu
  5. Richard Barbrook và Andy Cameron. Hệ tư tưởng California (ngày 1 tháng 9 năm 1996). Lấy từ www.metamute.org