Tiểu sử và đóng góp của Richard BeckhardRichard Beckhard là một nhà lý luận tổ chức người Mỹ và giáo sư trợ lý tại Viện Công nghệ Massachusetts. Ông là người tiên phong phát triển tổ chức. Beckhard là tác giả của Phát triển tổ chức: chiến lược và mô hình, cổ điển của phạm vi tổ chức doanh nghiệp.

Ông được công nhận để thực hiện kiến ​​thức của mình trong khoa học hành vi cho thế giới kinh doanh để cải thiện hiệu quả của phương pháp tổ chức. Cùng với David Gle Rich, ông đã thiết kế "công thức thay đổi", trong đó chỉ ra các bước để tạo ra thay đổi tích cực trong một tổ chức, xem xét các chi phí liên quan đến quản lý.

Phát triển tổ chức được xác định nhấn mạnh rằng đó là một nỗ lực đòi hỏi một kế hoạch trước đó và sự tham gia của toàn bộ tổ chức.

Ngày nay Beckhard được công nhận là một trong những người tiên phong phát triển tổ chức đã cách mạng hóa ngành công nghiệp vào giữa thế kỷ XX.

Chỉ số

 • 1 Tiểu sử
  • 1.1 Tiên phong phát triển tổ chức
 • 2 Đóng góp
  • 2.1 Phát triển tổ chức
  • 2.2 Công thức thay đổi
  • Mô hình 2.3 GRPI
 • 3 tài liệu tham khảo

Tiểu sử

Richard Beckhard sinh ra ở thành phố New York năm 1918. Mặc dù có năng lực trong lĩnh vực tổ chức, anh bắt đầu cuộc sống làm việc tại nhà hát. Lúc đầu, anh đóng vai trò là một diễn viên nhưng sẽ sớm trở thành người dẫn chương trình trên sân khấu.

Trong Thế chiến thứ hai, Beckhard chịu trách nhiệm chỉ đạo và lấy sản phẩm làm trò giải trí cho quân đội ở Thái Bình Dương. Kinh nghiệm này đã đưa ông đến làm việc vào năm 1950 cho Phòng thí nghiệm đào tạo quốc gia (NTL), một viện nghiên cứu ứng dụng khoa học hành vi.

Tiên phong phát triển tổ chức

Beckhard chịu trách nhiệm tối ưu hóa kịch bản để các thí nghiệm được thực hiện hiệu quả. Chính trong giai đoạn này, ông đã phát triển những gì sẽ trở thành những tia sáng đầu tiên của sự phát triển tổ chức, khi ông phải đối phó với các nhóm người khác nhau, tất cả đều có nhu cầu và chức năng khác nhau.

Vào cuối những năm 50, ông bắt đầu làm việc với Giáo sư Douglas McGregor, người tạo ra Khoa Nghiên cứu Tổ chức tại MIT. Năm 1967, với sự hỗ trợ của NTL, ông đã ra mắt Mạng lưới phát triển tổ chức, một chương trình đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Từ đó trở đi, ông đã đưa ra nhiều chương trình đào tạo cho các tổ chức và trường đại học; ông cũng thành lập cùng với vợ mình một hiệp hội để hỗ trợ các doanh nghiệp do các gia đình điều hành.

Ông đã viết 8 cuốn sách về phát triển tổ chức và giải quyết vấn đề. Richard Beckhard qua đời ở tuổi 81, vào ngày 28 tháng 12 năm 1999 tại thành phố New York.

Đóng góp

Beckhard được công nhận là người có xu hướng giải quyết các vấn đề trong các tổ chức. Cho dù sử dụng khoa học hành vi hay kiến ​​thức thực nghiệm của họ về nhu cầu của một tổ chức, những đóng góp của họ cho lĩnh vực phát triển tổ chức hiện được coi là cơ sở cổ điển của thực tiễn.

Phát triển tổ chức

Beckhard là một thành phần quan trọng để phát triển tổ chức. Thực tiễn này tập trung vào việc cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân giữa các thành viên của một tổ chức.

Điều này đạt được bằng cách hình thành một bầu không khí hội nhập cho các thành viên, vì điều cần thiết là họ cảm thấy là một phần của đội.

Trọng tâm của phát triển tổ chức là tăng cường nguồn nhân lực; Từ giữa thế kỷ XX, các tác giả như Beckhard đã đi trước thời đại, bởi vì trong khi ngành công nghiệp ưu tiên hiệu quả kỹ thuật, phát triển tổ chức đòi hỏi người sáng tạo, với ý tưởng và sáng kiến.

Hiện nay, phát triển tổ chức nhận ra tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, vì đây sẽ là tác nhân thay đổi tầm quan trọng lớn hơn đối với việc đạt được mục tiêu và đạt được các mục tiêu trung và dài hạn.

Công thức thay đổi

Beckhard đã phát triển vào năm 1987 một công thức đơn giản hóa cho sự thay đổi với David Gle Rich. Công cụ nhỏ và đơn giản này rất hữu ích để hình dung tầm quan trọng và khả năng phát triển đến từ bàn tay của sự thay đổi trong một tổ chức.

Công thức thể hiện sự thay đổi suy nghĩ cho trường học mới, trong đó sự cam kết và sự tham gia tích cực của nhân viên là một yếu tố quan trọng cho sự thành công của tổ chức; điều này hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa Taylor, cách làm việc thấm đẫm các tổ chức vào đầu thế kỷ trước.

Công thức là "I x V x P> R", trong đó "I" là sự không hài lòng, "V" đại diện cho tầm nhìn, "P" các bước đầu tiên và "R" khả năng chống thay đổi.

Nó khẳng định rằng để vượt qua sự kháng cự thay đổi và thành công trong việc hoàn thành các mục tiêu của mình, trước hết mọi tổ chức phải xác định nguồn gốc của sự không hài lòng, lập một kế hoạch và hành động thông qua những thay đổi nhỏ..

Mô hình GRPI

Năm 1972 Beckhard đã thiết kế một mô hình phát triển tổ chức có tên GRPI cho từ viết tắt bằng tiếng Anh (Mục tiêu, Vai trò, Quá trình, Mối quan hệ giữa các cá nhân).

Theo Beckhard, mục tiêu, vai trò, quá trình và mối quan hệ giữa các cá nhân là bốn yếu tố trung tâm của làm việc nhóm hiệu quả.

Mục tiêu

Đây là cơ sở của tất cả các hoạt động nhóm tốt, vì chúng giúp xác định các mục tiêu được chia sẻ. Không có mục tiêu sẽ hạn chế mạnh mẽ khả năng của một nhóm làm việc. Để thực tế, các mục tiêu phải cụ thể, định lượng và có liên quan.

Vai trò

Trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhóm và mức độ thẩm quyền của họ phải được xác định. Ngoài ra, họ phải được liên kết với thành tích hoặc thành tích của một mục tiêu.

Một nhóm làm việc không nên bắt đầu các hoạt động cho đến khi tất cả các thành viên của nhóm hiểu và đồng ý với vai trò của họ.

Quy trình

Trong các tổ chức, có các quy trình cố định và tiêu chuẩn hóa là một cách hiệu quả để chống lại những khó khăn cho việc ra quyết định và điều phối các nhiệm vụ.

Một quy trình hiệu quả phải rõ ràng, cởi mở trong giao tiếp và có những cách xây dựng để đối phó với những xung đột thông thường của tổ chức.

Mối quan hệ giữa các cá nhân

Đó là khía cạnh quan trọng nhất của tinh thần đồng đội. Đối với sự kết hợp nỗ lực giữa hai hoặc nhiều người, cần có một môi trường làm việc nơi sự tự tin, giao tiếp, phản hồi và các khuyến khích cần thiết để phát triển các ý tưởng sáng tạo chiếm ưu thế.

Để tạo điều kiện cho bốn khía cạnh này trong tổ chức là đặt cược vào sự thành công của tinh thần đồng đội. Theo Beckhard, GRPI là sự đảm bảo về năng suất trong mọi dự án được áp dụng chính xác..

Tài liệu tham khảo

 1. Học thuật (s.f.) Richard Beckhard: Công thức tượng trưng cho sự thay đổi. Phục hồi từ esacademia.com
 2. Iglesias, T. (2015) Mô hình GRPI. Kỹ thuật quản lý dự án. Lấy từ dự án quản lý.com
 3. McCollom, M. (1997) Tiểu sử của Richard Beckhard. Tạp chí khoa học hành vi ứng dụng. Phục hồi từ các tạp chí. sagepub.com
 4. MIT News (2000) Sloan Adjunc Giáo sư Richard Beckhard qua đời ở tuổi 81. Viện Công nghệ Massachusetts. Lấy từ news.mit.edu
 5. Quản lý dựa trên giá trị (s.f.) Tóm tắt về Công thức thay đổi của Richard Beckhard. Lấy từ valuebasingmanloyment.net