Hàng hóa và dịch vụ giá trị sinh thái, tranh cãi và tầm quan trọngcác giá trị sinh thái đó là phạm vi của các tiêu chí theo đó chất lượng của một hệ sinh thái được quy định. Các tiêu chí này được xác định thông qua các ma trận đặc biệt dẫn đến một kỹ thuật gọi là thư đánh giá sinh thái, cần thiết cho các nghiên cứu tác động môi trường.

Các ma trận này bao gồm các giá trị chủ quan hoặc định tính, giá trị khách quan hoặc định lượng và tỷ lệ phần trăm tương phản, áp dụng cho từng trường hợp nghiên cứu..

Nói cách khác, đó là lợi ích mà các hệ thống tự nhiên mang lại, cung cấp nhiều quy trình và điều kiện tuyệt vời góp phần vào sự bền vững và trường tồn của con người trên hành tinh.

Giá trị sinh thái có thể được xác định theo quan điểm chung, theo đó nó được coi là tập hợp hàng hóa tự nhiên trong một hệ sinh thái; và một viễn cảnh cụ thể, chỉ ra đó là tập hợp các tài nguyên và quy trình cần thiết để thay thế các tài sản tự nhiên đã được khai thác.

Một hệ sinh thái là tổng hợp của hàng hóa và dịch vụ, khi được cung cấp trên cơ sở vĩnh viễn, là nền tảng cho sự thịnh vượng của loài người.

Chỉ số

 • 1 hàng hóa và dịch vụ sinh thái
 • 2 Tranh cãi về giá trị sinh thái
  • 2.1 Quan điểm đánh giá sinh thái
 • 3 Tầm quan trọng của giá trị sinh thái
 • 4 tài liệu tham khảo 

Hàng hóa và dịch vụ sinh thái

Những dịch vụ này chịu trách nhiệm kiểm soát sự phát triển của tài nguyên hệ sinh thái. Những tài nguyên này được dịch thành các sản phẩm tự nhiên mà con người gieo và thu hoạch: rau, ngũ cốc, gỗ, trò chơi và các loại thuốc khác.

Trong các nền kinh tế ít được ưa chuộng, các dịch vụ sinh thái là tối quan trọng vì chúng đảm bảo sự hỗ trợ của cuộc sống. Có những quá trình cơ bản, thông qua sự kiểm soát của họ, tạo nên năng lực kinh tế và sinh thái của một hệ sinh thái, cụ thể là:

 • Sự thụ phấn của cây trồng, tái sinh và sản xuất sinh khối cung cấp nguyên liệu và thực phẩm, phân tán hạt giống.
 • Hình thành và cải tạo đất.
 • Thanh lọc, lọc và khử độc nước, không khí và đất
 • Thực hiện chu trình dinh dưỡng, cố định đạm, thu giữ carbon.
 • Sự phân hủy chất thải.
 • Cung cấp môi trường sống, nơi trú ẩn cho động vật và thực vật, lưu trữ vật liệu di truyền
 • Điều tiết hạn hán và lũ lụt, điều tiết lượng mưa và tính tổng quát về cấp nước.
 • Việc giảm các trường hợp do hiện tượng khí tượng và giảm thiểu bão.
 • Điều tiết môi trường và ổn định khí hậu,
 • Bảo vệ đất khỏi xói mòn.
 • Điều tiết và ổn định trong việc kiểm soát sâu bệnh.

Tranh cãi về giá trị sinh thái

Có một cuộc tranh cãi lớn về giá trị sinh thái và ước tính của nó, vì ý nghĩa của biểu thức này được sử dụng theo nhiều cách và trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Các quan điểm là nhiều vì giá trị sinh thái chắc chắn hướng dẫn việc quản lý tài nguyên và thiết kế các kế hoạch hành động.

Đối với một số người, giá trị sinh thái có thể được bác bỏ từ quan điểm đạo đức vì nó có xu hướng đặt "giá cả vào tự nhiên".

Quan điểm định giá sinh thái

Để cố gắng hiểu sự phức tạp của các ý kiến ​​xoay quanh giá trị sinh thái, chúng ta có thể phân tích bốn định nghĩa, từ chối tất cả các dạng suy nghĩ liên quan:

 • Giá trị được coi là đóng góp cho việc đạt được mục tiêu.
 • Giá trị dưới dạng thứ nguyên ưu tiên.
 • Giá trị như một ưu tiên cụ thể
 • Giá trị như một liên kết.

Tất cả những quan điểm này dẫn đến những quan điểm rất khác nhau về định giá sinh thái. Ví dụ, ý tưởng của hai định nghĩa đầu tiên thường được sử dụng để thực hiện các chiến thuật, bao gồm giá trị của tiền.

Các chuyên gia trong các lĩnh vực này, khi thiết kế các chiến lược của họ, giới hạn vai trò của con người để đưa ra một số quyết định.

Mặc dù các tiêu chí này rất hữu ích, nhưng có nguy cơ làm lu mờ các lựa chọn thay thế có tầm quan trọng lớn ở cấp độ xã hội, vì ưu tiên cá nhân không nhất thiết là ưu tiên nhóm (đối với cộng đồng).

Về định nghĩa của giá trị như một liên kết, nó tập trung vào các hình thức tham gia của công dân. Tuy nhiên, quan điểm này bỏ qua vấn đề về ý nghĩa thực sự và tác động trở lại của vai trò khu phố trong các quyết định được đưa ra để có được lợi ích.

Mặc dù tất cả các lựa chọn được sử dụng để đánh giá hệ sinh thái đều kích thích sự tham gia của con người, những người ủng hộ các xu hướng này phải thúc đẩy các hành vi phản xạ, có khả năng diễn giải lợi ích của lợi ích chung.

Do đó, các cuộc thảo luận về giá trị môi trường nên được thúc đẩy để cố gắng đến các vị trí và thái độ thực tế của công dân khi đối mặt với thực tế môi trường. 

Tham gia tích cực sẽ đưa ra các phản ứng chủ động đối với việc quản lý các tình huống đặt ra xu hướng.

Tầm quan trọng của giá trị sinh thái

Với các động lực hiện nay, các tiêu chí của giá trị sinh thái và giá trị con người đã có một lực lượng lớn trong quản lý môi trường. Ở cấp độ toàn cầu, người ta quan tâm đến việc thúc đẩy các kế hoạch hướng tới hệ sinh thái và sự đa dạng sinh học của chúng.

Trong bối cảnh này, ba nguyên tắc cơ bản được quản lý: nhận ra, chứng minh và nắm bắt tầm quan trọng cần được trao cho tự nhiên khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Trên bình diện quốc tế, các cơ quan chính thức đã xây dựng một môi trường thuận lợi cho việc công nhận các giá trị và sự đánh giá cao của thiên nhiên.

Đồng thời, ở các quốc gia khác nhau, sự thức tỉnh của sự quan tâm đến môi trường tự nhiên được quan sát thấy. Các chính sách đã được tạo ra nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng pháp lý cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên một cách có tổ chức và có trách nhiệm.

Khí hậu thuận lợi dần dần được tạo ra để chính thức hóa các giá trị và quản lý môi trường dựa trên những điều này, tuy nhiên có những khác biệt về quan điểm về một số khái niệm, cách giải thích, trọng tâm, tính hợp pháp và tính hữu dụng của chúng trong từng môi trường và trường hợp cụ thể.

Nỗ lực đặt ra trong việc xác định, định lượng và đánh giá cao hiệu quả của những lợi ích mà xã hội nhận được từ thiên nhiên là cơ chế có giá trị nhất để đảm bảo rằng các hệ sinh thái được tính đến trong phân tích lợi ích chi phí.

Đây là một hướng dẫn về mặt kinh tế, sẽ cho phép đưa ra các quyết định môi trường phù hợp.

Tài liệu tham khảo

 1. Jobstvogt, N., Townsend, M., Witte, U. và Hanley, N. (2014). Làm thế nào chúng ta có thể xác định và truyền đạt giá trị sinh thái của các dịch vụ hệ sinh thái biển sâu?. XIN MỘT.
 2. Newcome, J., Provins, A., Johns, H., Ozdemiroglu, E., Ghazoul, J., Burgess, D. và Turner, K. (2005). Giá trị kinh tế, xã hội và sinh thái của các dịch vụ hệ sinh thái: Đánh giá tài liệu. London: Tư vấn kinh tế cho môi trường (eftec).
 3. Sarmiento, F. (1974). Từ điển sinh thái: cảnh quan, bảo tồn và phát triển bền vững cho Mỹ Latinh. Ác mộng: Fernado Vera và Jose Juncosa.
 4. Tadaki, M., J. Sinner và K. M. A. Chan ... (2017). Ý nghĩa của các giá trị môi trường: một kiểu chữ của các khái niệm. Sinh thái và xã hội .
 5. Torres C., G. (2001). Giới thiệu về kinh tế chính trị sinh thái. Biên tập viên P và V.