Ấn Độ là gì? Đặc điểm, lịch sử và bối cảnhcác bản địa nó đề cập đến các ý thức hệ khác nhau liên quan đến người bản địa. Nó có thể được đề cập từ nghiên cứu về văn hóa của người bản địa sống ở những nơi bị người châu Âu xâm chiếm, đến phong trào chính trị và văn hóa tìm cách bảo vệ bản sắc của người bản địa.

Ở châu Mỹ Latinh, thuật ngữ indigenismo thường được sử dụng để mô tả những cách thức mà các quốc gia thuộc địa hình thành nên tầm nhìn của họ về hòa nhập xã hội bản địa.

Phong trào bản địa là cả văn hóa và chính trị. Có một số lượng lớn người được xác định là người bản địa nên hỗ trợ, không chỉ cho Nhà nước như vậy, mà còn cho một hình thức quốc gia khác.

Những quốc gia này thường bị áp bức, trừng phạt, chiếm đoạt và đôi khi bị đe dọa tuyệt chủng. Những khía cạnh này chỉ được đưa ra bởi thực tế tồn tại đồng thời với một hoặc nhiều quốc gia.

Phong trào bản địa cố gắng đồng thời cung cấp cho các thành viên của mình các cấp độ khác nhau về chứng nhận đạo đức và trao quyền xã hội.

Bối cảnh lịch sử của người bản địa

Bối cảnh

Trong hầu hết các nền văn hóa thuộc địa, người bản địa luôn chiếm một cấp độ xã hội thấp hơn.

Ví dụ, ở châu Mỹ Latinh, người Tây Ban Nha đứng trên đỉnh kim tự tháp xã hội, tiếp theo là Creoles, sau đó là mestizos, sau đó là mulattos, sau đó là người da đen và cuối cùng là người bản địa.

Trong các quốc gia thuộc địa, nó đã phổ biến để tiêu diệt tất cả người Ấn Độ ngay khi những người thực dân đến vùng đất mới. Người bản địa được hiểu là toàn bộ dân số tồn tại ở đó trước khi những người định cư đến.

Ví dụ về những trường hợp này có thể được tìm thấy rộng rãi ở Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latinh, Úc, Cuba và Châu Á. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các ví dụ về sự hủy diệt bản địa ở Châu Phi và Trung Đông trong suốt lịch sử.

Theo một cách nào đó, có thể nói rằng người bản địa tìm cách sửa chữa những hành vi tiêu cực đã từng có trong lịch sử chống lại văn hóa của họ.

Định nghĩa và lịch sử

Bản địa vừa là lý thuyết vừa là thực tiễn định vị cuộc đấu tranh của người bản địa để giành đất và tự trị ở trung tâm của nhiệm vụ.

Hầu hết thời gian nó cũng bao gồm cảm hứng và hiểu biết từ những bài học của người bản địa, chẳng hạn như các giá trị của cộng đồng, đoàn kết, tương hỗ, công bằng xã hội, bình đẳng và hòa hợp với thiên nhiên..

Thuật ngữ này đã được phổ biến bởi Wards Churchill, một hậu duệ của các quốc gia Cherokee và Muskogi của Mỹ. Nhà nhân chủng học và nhà hoạt động người Mexico Guillermo Bonfil Batalla cũng đã sử dụng bản địa trong các tác phẩm của mình về Mỹ Latinh.

Về phần mình, nhà nhân chủng học Ronald Niezen sử dụng thuật ngữ này để mô tả phong trào quốc tế mong muốn thúc đẩy và bảo vệ quyền của những người định cư đầu tiên trên thế giới.

Phong trào này là một loại chủ nghĩa dân tộc đạo đức, nhấn mạnh tính bản địa của nhóm đối với quê hương của nó.

Điều này có thể được điều chỉnh bởi chủ nghĩa vô chính phủ hậu thực dân hoặc như một chủ nghĩa thần bí dân tộc dân tộc được xây dựng trên các tuyên bố lịch sử hoặc giả giả về tính liên tục đạo đức.

Ý tưởng này bắt đầu đạt được sức kéo và sự công nhận ở Mexico trong những năm 1930, khi nhiều người ở đất nước này bắt đầu nhìn lại các hình thức tổ chức bản địa truyền thống để tìm cảm hứng..

Họ cũng bắt đầu nâng cao cuộc đấu tranh của người dân bản địa trong nước. Hiện tại ở Mexico, indigenismo là một lực lượng chính trị.

Tuyên bố chính của bản địa

Ban đầu, sáu nhu cầu cơ bản có thể được xác định trong phong trào bản địa. Chúng bao gồm:

1-Quyền đối với đất tổ tiên bao gồm kiểm soát hoàn toàn đất đai và lòng đất; bảo vệ đất đai và phục hồi những vùng đất đã mất.

2-Sự công nhận bản sắc văn hóa và dân tộc của người bản địa. Tất cả người dân bản địa và các tổ chức của họ tái khẳng định quyền có văn hóa, ngôn ngữ và thể chế khác nhau. Tương tự như vậy, giá trị của các thực hành công nghệ, tư tưởng và xã hội của họ phải được tăng lên.

3-Quyền chính trị bình đẳng liên quan đến nhà nước.

4-Sự chấm dứt của đàn áp và bạo lực, đặc biệt là chống lại các nhà lãnh đạo, các nhà hoạt động và tín đồ của các tổ chức chính trị bản địa.

5-Sự kết thúc của các chương trình kế hoạch hóa gia đình đã đạt được triệt sản hàng loạt cả nam và nữ bản địa.

6-Sự từ chối của du lịch và văn hóa dân gian, kết thúc việc thương mại hóa âm nhạc bản địa, các điệu nhảy và các hình thức nghệ thuật khác, cũng như các hình thức chiếm đoạt văn hóa khác. Thay vào đó, bạn nên tôn trọng các biểu hiện văn hóa bản địa thực sự.

Chủ nghĩa bản địa như một ý thức hệ chính trị

Ở nhiều nước Mỹ Latinh, indigenismo là một hệ tư tưởng chính trị nhấn mạnh mối quan hệ giữa các quốc gia với các quốc gia bản địa và các dân tộc thiểu số bản địa..

Trong một số sử dụng đương đại, nó đề cập đến việc tìm kiếm sự hòa nhập chính trị và xã hội lớn hơn cho cư dân bản địa của châu Mỹ, hoặc trong các cải cách ở cấp quốc gia hoặc các liên minh khu vực.

Trong mọi trường hợp, loại bản địa này tìm cách minh oan cho sự khác biệt bản địa, cả về văn hóa và ngôn ngữ, cũng như tuyên bố các quyền bản địa, tìm sự công nhận và trong một số trường hợp, tìm kiếm sự đền bù cho những tệ nạn trong quá khứ của các nước cộng hòa và thuộc địa..

Ấn Độ Mexico

Người bản địa ở Mexico có một chiều sâu lịch sử tuyệt vời. Ban đầu, thuật ngữ này là một thành phần của hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa đã trở thành một ảnh hưởng ở Mexico sau khi cuộc cách mạng 1910-20 được củng cố.

Chủ nghĩa bản địa cũng cáo buộc một số khía cạnh của di sản văn hóa bản địa, nhưng nó chủ yếu làm như một di tích của quá khứ.

Trong trường hợp này, trong câu chuyện quốc gia của quốc gia Mexico như là một sản phẩm của hỗn hợp châu Âu và Amerindian, chủ nghĩa bản địa đã trở thành một biểu hiện của nỗi nhớ về một hình tượng của sự nghèo nàn tưởng tượng.

Ấn Độ Peru

Ở Peru, indigenismo gắn liền với phong trào APRA. Phong trào này thống trị chính trị Peru trong nhiều thập kỷ; đó là bữa tiệc lớn nhất không tập trung vào một cá nhân.

Các aprismo, như đã được đề cập, là về việc quốc hữu hóa các công ty nước ngoài và tìm cách loại bỏ việc khai thác của người bản địa.

Ngoài ra, ông cũng muốn kết hợp kinh tế và công nghệ hiện đại với truyền thống lịch sử của người dân bản địa.

Theo cách này, một mô hình độc đáo mới để phát triển kinh tế và xã hội sẽ được tạo ra.

Tài liệu tham khảo

  1. Ấn Độ Lấy từ wikipedia.org
  2. Bản địa (2011). Lấy từ trang web.www.umb.edu
  3. Bản địa là gì? Lấy từ bermudaradical.wordpress.com
  4. Bản địa. Lấy từ wikipedia.org
  5. Nguồn gốc của chủ nghĩa bản địa: Nhân quyền và chính trị bản sắc (2003). Lấy từ jstor.org.