Giá trị tổ chức đặc trưng, ​​thực hiện, tầm quan trọng và ví dụcác giá trị tổ chức Chúng được coi là cơ sở quan trọng nhất để tạo ra một môi trường hài hòa và do đó, năng suất cao trong một tổ chức. Sự kiên trì, học tập, kỷ luật và tự phê bình là một số giá trị tổ chức nổi bật nhất.

Các giá trị này tạo nên văn hóa tổ chức, tương ứng với những niềm tin hoặc cách thức tiến hành nhờ vào việc một công ty có thể phân biệt chính mình với một công ty khác, ngay cả khi cả hai là một phần của cùng một ngành hoặc được dành riêng cho cùng.

Cho rằng các giá trị tổ chức là rất cơ bản trong một công ty, điều quan trọng là mọi người sống trong một tổ chức phải rõ ràng tuyệt đối về những giá trị này là gì và thông qua con đường nào họ có thể phát triển thành công..

Để các giá trị tổ chức có tác động tích cực thực sự trong một công ty, điều cần thiết là chúng phải được chia sẻ và nắm bắt bởi tất cả các thành viên của tổ chức. Mặt khác, chúng sẽ chỉ là những từ sẽ không có ảnh hưởng rõ ràng đến kết quả của công ty.

Chỉ số

 • 1 Đặc điểm của giá trị tổ chức
  • 1.1 Họ rõ ràng
  • 1.2 Được liên kết với tinh thần của công ty
  • 1.3 Chúng là cơ sở để ra quyết định
  • 1.4 Họ đang thúc đẩy
  • 1.5 Tạo cảm giác thân thuộc
 • 2 Hoạt động được thực hiện
  • 2.1 Lập kế hoạch chương trình đào tạo
  • 2.2 Tạo ra các thực hành cụ thể gắn liền với các giá trị
  • 2.3 Thúc đẩy các mục tiêu đã đạt được
  • 2.4 Công nhận lao động xuất sắc
 • 3 Tầm quan trọng
 • 4 ví dụ
  • 4.1 Kỷ luật
  • 4.2 Chủ động
  • 4.3 Tự phê bình
  • 4.4 Sự kiên trì
  • 4.5 Học tập
  • 4.6 Trách nhiệm pháp lý
  • 4.7 Thân thiện với khách hàng
  • 4.8 Đổi mới
 • 5 tài liệu tham khảo

Đặc điểm của giá trị tổ chức

Họ rõ ràng

Điều quan trọng là các giá trị tổ chức được nêu rõ ràng và chính xác. Họ nên dễ dàng hiểu được các thành viên của tổ chức, để họ có thể hiểu được ý nghĩa của họ và áp dụng chúng trong công việc hàng ngày của họ trong công ty..

Họ gắn liền với tinh thần của công ty

Điều cần thiết là các giá trị tổ chức phải phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn cụ thể của một công ty. Vì lý do này, việc lựa chọn các giá trị này không nên tùy tiện, mà nên đáp ứng với tinh thần của tổ chức.

Mỗi công ty là khác nhau mặc dù nó có các yếu tố chung với các công ty khác trong cùng lĩnh vực và chính xác đó là các giá trị tổ chức góp phần phân biệt tổ chức này với tổ chức khác một cách cụ thể..

Vì vậy, giá trị tổ chức tương ứng với thương hiệu có giá trị mô tả một công ty và làm cho nó cạnh tranh hơn trong mắt khách hàng.

Họ là cơ sở để ra quyết định

Khi đưa ra bất kỳ loại quyết định nào, từ hàng ngày nhất đến siêu việt nhất, các thành viên của một công ty phải xem xét các giá trị tổ chức.

Điều này là như vậy bởi vì những giá trị đó là những giá trị xác định lộ trình hành động mà một công ty sẽ thích tuân theo, không giống như các giá trị khác. Các tuyến hành động này sẽ xác định các mục tiêu thu được, vì vậy việc tập trung vào các giá trị tổ chức phù hợp là rất quan trọng để có kết quả thành công.

Họ là những người thúc đẩy

Giá trị tổ chức là một yếu tố thúc đẩy hoặc thúc đẩy cho các công nhân của một công ty, bởi vì chúng là những khái niệm thông qua đó cải thiện cá nhân và chuyên nghiệp được thúc đẩy..

Những giá trị này phải được người lao động xem là cách để đạt được sự tự giác và đồng thời, đạt được thành công của tổ chức nhờ vào việc đào tạo các kỹ năng xuất sắc trong nhóm làm việc.

Khi các giá trị tổ chức được nêu một cách thích hợp, chúng thể hiện động lực mạnh mẽ cho các thành viên của công ty, những người sẽ luôn tìm cách cống hiến hết mình để đáp ứng các mục tiêu mà chỉ thị của công ty đặt ra..

Tạo cảm giác thân thuộc

Tính năng này có liên quan đến cái trước. Khi một công nhân cảm thấy có động lực và được một tổ chức tính đến, nó sẽ tạo ra cảm giác thân thuộc khiến anh ta cam kết với công ty đến mức tối đa và nhận thức được trách nhiệm của chính họ trong việc thực hiện các cam kết công việc của họ.

Các giá trị tổ chức được chia sẻ bởi tất cả các thành viên của một công ty, vì vậy chúng trở thành một yếu tố chung gắn kết tất cả chúng và biến chúng thành một phần của một dự án lớn.

Trong lịch sử, con người luôn cảm thấy rằng chúng là một phần của một cái gì đó bởi vì chúng ta là những sinh vật có bản chất xã hội. Vì lý do này, điều tự nhiên là chúng tôi cảm thấy tốt để phát triển ý thức thuộc về một tổ chức.

Các hoạt động mà chúng được thực hiện

Lập kế hoạch chương trình đào tạo

Một số công ty tổ chức các cuộc họp, cuộc họp hoặc cùng tồn tại trong đó họ tìm cách báo cáo trực tiếp về các giá trị tổ chức của một công ty và cách chúng được áp dụng trong tổ chức.

Đây có thể là một cách rất hiệu quả để công khai các giá trị đã nói, vì chúng được quảng bá một cách chính thức và tránh giải thích sai. Tương tự, các chương trình này cũng có thể được tập trung vào phát triển các hoạt động liên quan đến một giá trị cụ thể.

Ví dụ, nếu một trong những giá trị tổ chức của một công ty là đúng giờ, các hội thảo liên quan đến quản lý thời gian thích hợp có thể được cung cấp; hoặc nếu giá trị khác biệt là sự chủ động, có thể tổ chức các cuộc thảo luận về cách đổi mới trong công ty hoặc về cách tránh sự trì hoãn.

Tổ chức loại sự kiện này phản ánh tầm quan trọng của công ty đối với các giá trị của nó và có thể cung cấp cho nhân viên sự an toàn rằng có động lực thực sự từ phía tổ chức để thúc đẩy sự cải thiện cá nhân và chuyên nghiệp của nhân viên.

Tạo ra các thực hành cụ thể gắn liền với các giá trị

Một giá trị tổ chức có thể được hiểu rõ hơn nếu nó được liên kết với một hoạt động hoặc hoạt động cụ thể.

Chiến lược hiệu quả là tránh phát huy giá trị từ trừu tượng và tích hợp nó vào các hoạt động hàng ngày của công ty, như trong các cuộc họp với khách hàng, theo cách giao tiếp trong công ty hoặc thậm chí trong không gian vật lý của công ty. tổ chức.

Thúc đẩy các mục tiêu đã đạt được

Điều quan trọng là nhân viên phải biết rằng hành động của họ đóng góp trực tiếp vào việc tạo ra kết quả tích cực trong tổ chức, đặc biệt khi những kết quả này đến từ các yếu tố trừu tượng như giá trị của tổ chức.

Do đó, điều quan trọng là phải thông báo cho nhân viên về các mục tiêu đã được đáp ứng và cách họ đã ảnh hưởng đến các giá trị tổ chức trong việc đạt được các mục tiêu này. Điều này sẽ khiến các thành viên của công ty nhận thấy rằng những nỗ lực và phương thức hành vi của họ là hiệu quả.

Công nhận lao động xuất sắc

Có thể rất có động lực để cung cấp tín dụng cho những người có hành vi lấy giá trị tổ chức làm trụ cột và động lực này ảnh hưởng đến cả những người nhận được sự công nhận và các thành viên khác của công ty, những người sẽ cảm thấy rằng những nỗ lực của họ cũng có thể được công nhận..

Ý nghĩa

Như chúng ta đã nói trước đây, các giá trị tổ chức là cơ sở mà một công ty được thành lập. Trong phạm vi các giá trị này rõ ràng và được áp dụng hàng ngày, công ty này sẽ hoạt động hiệu quả và hiệu quả hơn, vì tất cả nhân viên của công ty sẽ tập trung vào việc thực hiện các hành động có lợi nhất cho tổ chức..

Một tổ chức với các giá trị được xác định rõ ràng có kế hoạch hành động chính xác hơn và tất cả các quy trình của nó đều phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của nó. Điều này được coi là một yếu tố tích cực từ phía khách hàng, những người sẽ có mối quan tâm lớn hơn trong việc liên kết với tổ chức.

Ngoài ra, các giá trị tổ chức là yếu tố khác biệt xuất sắc, vì đây là những yếu tố xác định các đặc điểm chính của công ty về cách ứng xử với đối tượng lý tưởng và cách thức thực hiện các hành động mà công ty cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. dịch vụ cho khách hàng của mình.

Ví dụ

Kỷ luật

Giá trị này phản ánh chính xác đặc trưng của một công ty. Một tổ chức dựa trên kỷ luật cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, điều này ngụ ý rằng có sự tôn trọng đối với khách hàng và trong tất cả các quy trình nội bộ của công ty.

Chủ động

Giá trị của sự chủ động đề cập đến khả năng đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả các yêu cầu của khách hàng.

Tương tự như vậy, nó phản ánh động lực của công ty khi có các sáng kiến ​​nhằm dự kiến ​​các nhu cầu có thể trong tương lai và xác định những cách họ có thể được bảo hiểm.

Tự phê bình

Thông qua giá trị này, một công ty bày tỏ sự sẵn sàng cải tiến liên tục như là kết quả của việc đánh giá và xem xét các cách hành động của họ, điều này đảm bảo sự tiến hóa về hiệu suất của người lao động.

Trong trường hợp này, điều quan trọng là khía cạnh mang tính xây dựng của tự phê bình phải được khuyến khích, nếu không nó sẽ có tác dụng phản tác dụng vì nó sẽ có xu hướng làm mất tinh thần và là gánh nặng đạo đức cho nhân viên.

Sự kiên trì

Một công ty có giá trị tổ chức cốt lõi là sự kiên trì cho thấy rằng họ không đầu hàng trước nghịch cảnh và dự định sẽ đạt được các mục tiêu đề xuất mặc dù có bối cảnh thù địch.

Trong lĩnh vực kinh doanh nói chung, sự kiên trì là một trong những giá trị quyết định nhất để đạt được các mục tiêu.

Học

Học tập như một giá trị tổ chức phản ánh sự sẵn sàng của một công ty liên tục tự cập nhật để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của mình.

Giá trị này ngụ ý rằng công ty hy vọng nhân viên của mình sẽ được đào tạo liên tục, để đáp ứng đầy đủ sự mong đợi của khách hàng.

Trách nhiệm

Đây là một giá trị khác trong đó sự tôn trọng được nhấn mạnh. Một công ty có trách nhiệm tôn trọng thời gian đã thỏa thuận, không đưa ra ít hơn những gì nó cung cấp và được định vị trước các khách hàng như một tổ chức đáng tin cậy.

Tương tự như vậy, trách nhiệm ngụ ý rằng tất cả các quyết định đưa ra trong công ty đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để các lĩnh vực liên quan được hưởng lợi hoặc, ít nhất, không phải là nạn nhân của thiệt hại.

Thân thiện với khách hàng

Tập thói quen đối xử tốt với khách hàng, với lòng tốt và cách thân thiện.

Đổi mới

Xu hướng đổi mới sản phẩm và dịch vụ, không lưu lại trong quá khứ.

Tài liệu tham khảo

 1. Jimenez, J. "Giá trị của các giá trị trong các tổ chức" trong Giá trị của các giá trị. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2019 từ Giá trị của chứng khoán: elvalordelosvalores.com
 2. Keropyan, A. "Cách quảng bá các giá trị của một công ty" trong Trường Kinh doanh EAE. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2019 từ Trường Kinh doanh EAE: retos-directivos.eae.es
 3. Linares, M. "Phương pháp làm việc với các giá trị tổ chức" trong Gestiópolis. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2019 từ Gestiópolis: cử chỉ
 4. "6 giá trị tổ chức quan trọng nhất cho công ty của bạn" trong Grupo Misol. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2019 từ Grupo Misol: grupomisol.com
 5. Valbuena, M., Morillo, R., Salas, D. "Hệ thống các giá trị trong các tổ chức" trong Mạng lưới các tạp chí khoa học của Mỹ Latinh và Caribbean, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2019 từ Mạng lưới Tạp chí Khoa học của Châu Mỹ Latinh và Caribbean, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha: redalyc.org
 6. Dylan, E. "Giá trị tổ chức: tài sản doanh nghiệp không được sử dụng nhiều nhất" trong Forbes. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2019 từ Forbes: forbes.com