Các loại giá trị chính trị và ví dụcác giá trị chính trị Chúng là những giá trị mà mỗi người có, giúp hiểu chính sách theo cách này hay cách khác. Theo khái niệm này, một giá trị chính trị là những gì làm cho một người cụ thể hỗ trợ một ý thức hệ cụ thể. Khái niệm này đã được sửa đổi trong suốt lịch sử gần đây bởi sự xuất hiện của những ý tưởng mới.

Cách tiếp cận của Harold Lasswell và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Marx là hai yếu tố liên quan chặt chẽ đến chính trị là gì và cách nhìn nhận nó. Cách mà một công dân nhận thức về chính trị được liên kết chặt chẽ với cách mà anh ta coi trọng nó. 

Chỉ số

 • 1 loại
  • 1.1 Tự do
  • 1.2 chủ quyền
  • 1.3 Bảo mật
  • 1.4 Bình đẳng
  • 1,5 của cải
 • 2 ví dụ
  • 2.1 Trái và phải
  • 2.2 Chủ nghĩa tự do và độc đoán
 • 3 tài liệu tham khảo

Các loại

Tự do

Tự do là một giá trị vốn có của hầu hết các xã hội dân chủ trên toàn thế giới. Nguồn gốc chính trị của nó xuất phát từ thời cổ đại, khi chế độ nô lệ phổ biến trên thế giới. Trong các xã hội như Hy Lạp, tự do bao gồm "không có chủ".

Trong hiện đại, tự do liên quan đến các giá trị của sự khoan dung và bình đẳng. Nhận thức chính trị của một con người gắn liền với khả năng tự do, có thể tự đưa ra quyết định và có thể phát triển cuộc sống hàng ngày của họ mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba.

Từ giá trị này, các khái niệm khác đã được phát triển như lý thuyết về hợp đồng xã hội, được đề xuất bởi Rousseau, Locke và Hobbes. Lý thuyết này đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa những gì một người được tự do làm đúng và những gì không được tự do làm vì lý do xã hội.

Chủ quyền

Chủ quyền là khả năng của một quốc gia để hành động độc lập. Đổi lại, có một số loại chủ quyền. Cách mà một công dân nhận thức về chủ quyền của đất nước mình tạo ra một giá trị đại diện cho đường lối của chính phủ.

Các quốc gia nơi chủ quyền rơi vào người dân thường được coi là dân chủ và nhận thức về giá trị này có xu hướng tích cực.

Ngược lại, ở các quốc gia nơi chính phủ kiểm soát và bỏ qua ý kiến ​​phổ biến, mọi người tạo ra một giá trị tiêu cực và tầm nhìn chính trị của họ bị ảnh hưởng dựa trên điều này.

An toàn

Có một số cách để đánh giá cao giá trị của an ninh, nhưng về mặt giá trị chính trị, nó thường bao gồm tất cả các khía cạnh làm cho một người cảm thấy an toàn ở nơi anh ta sống..

Điều này bao gồm nhận thức về việc được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm hoặc khỏi các nguyên nhân có thể gây hại cho một cá nhân.

Giá trị này chủ yếu đề cập đến các lực bên ngoài có thể can thiệp vào sự an toàn của một người.

Nói chung, trong các xã hội không an toàn, mọi người có xu hướng ủng hộ các điều kiện chính trị gây ra sự kiểm soát. Đây có thể là kinh tế hoặc dân sự, tùy thuộc vào loại mất an ninh tồn tại trong nước.

Bình đẳng

Về mặt chính trị, giá trị của sự bình đẳng được coi là một điều kiện trong đó tất cả mọi người có cùng quyền truy cập và khả năng giống nhau đối với các lĩnh vực quan trọng nhất của xã hội. Điều này bao gồm quyền tự do ngôn luận, quyền công dân và quyền đối với tài sản.

Khái niệm này cũng bao gồm bình đẳng kinh tế và tiếp cận bình đẳng với sức khỏe. Làm thế nào các cá nhân nhận thức được giá trị này phụ thuộc vào số lượng hạn chế tồn tại trong nước, cũng như mức độ rõ rệt của sự khác biệt về lợi ích giữa các tầng lớp xã hội.

Khái niệm này có thể tạo ra một ý kiến ​​chính trị thuận lợi cho các ý tưởng cánh tả như chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa cộng sản, tùy thuộc vào cách nó được hình thành..

Giàu có

Mặc dù khái niệm về sự giàu có được liên kết chặt chẽ với nền kinh tế, nhưng nó có thể phục vụ để đưa ra một ý tưởng chính trị cho một cá nhân, tùy thuộc vào số lượng tài sản mà anh ta sở hữu..

Nếu một cá nhân khó tiếp cận tiền, người đó có thể bắt đầu hình thành những ý tưởng bình đẳng hơn về mặt chính trị.

Khả năng giàu có của một quốc gia cũng có thể ảnh hưởng đến cách công dân nhận thức về giá trị của sự giàu có.

Trong phạm vi rộng hơn, sự giàu có bao gồm các tài sản chung như đất đai, rừng, mở rộng lãnh thổ, tiếp cận tài nguyên thiên nhiên, v.v..

Ví dụ

Các giá trị chính trị của mỗi cá nhân làm phát sinh niềm tin chính trị cụ thể của họ. Dựa trên những điều này, các cá nhân có xu hướng ủng hộ một đảng chính trị liên quan nhiều hơn đến các giá trị của chính họ và có những ý tưởng ủng hộ lợi ích của họ.

Trái và phải

Ý tưởng chính trị của mỗi người có thể được chia thành hai phong cách tín ngưỡng: bên trái và bên phải. Thuật ngữ "trung tâm" cũng đã được đặt ra để chỉ những ý tưởng chính trị đó xoay quanh cả hai niềm tin.

Bên trái bao gồm tất cả các niềm tin tìm cách loại bỏ thứ bậc trong xã hội. Thông thường bên trái gắn liền với những ý tưởng tìm cách cải tổ hệ thống dân chủ và có xu hướng hướng tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản nhiều hơn.

Bên trái cũng gắn liền với các giá trị phản chiến và các phong trào dân quyền và tự do xã hội phát sinh trên thế giới.

Mặt khác, bên phải tìm cách duy trì trật tự trong xã hội, ủng hộ hệ thống phân cấp của các thành viên bằng cách tuyên bố rằng trật tự này là không thể tránh khỏi đối với hoạt động đúng đắn của một quốc gia.

Nhiều người ít được ưa chuộng trong phổ xã hội có xu hướng ủng hộ các phong trào cánh tả, vì chính trị cánh hữu thường tạo ra khoảng cách xã hội và thiếu bình đẳng giữa các thành viên. Điều này xảy ra như một hệ quả tất yếu của việc tạo ra một hệ thống phân cấp xã hội.

Chủ nghĩa tự do và độc đoán

Hai tầm nhìn chính trị này liên quan chặt chẽ đến cách cảm nhận giá trị của tự do trong xã hội.

Trong các xã hội trong đó các quyền cá nhân của mỗi người tìm cách hỗ trợ một kết thúc tập thể hơn là lợi ích của mỗi dân sự, họ thường được coi là có thẩm quyền.

Mặt khác, chủ nghĩa tự do phản đối sự cai trị của Nhà nước trong lĩnh vực chính trị và ủng hộ giá trị chủ quyền của nhân dân. Trong niềm tin tự do, sức mạnh của một hệ thống chính trị chủ yếu nằm ở quyết định của người dân.

Tài liệu tham khảo

 1. Sự kiện và giá trị trong chính trị, Felix Oppenheim, ngày 1 tháng 2 năm 1973. Lấy từ sagepub.com
 2. Vai trò của các giá trị trong khoa học chính trị: Nghiên cứu các giá trị, trang web khoa học chính trị, (n.d.). Lấy từ trang chính trị
 3. Cánh trái vs. Cánh phải, Diffen, (n.d.). Lấy từ diffen.com
 4. Ý kiến ​​công chúng, trang web học tập Lumen, (n.d.). Lấy từ lumenlearning.com
 5. Giá trị chính trị, Bách khoa toàn thư ảo, (n.d.). Lấy từ eumed.net
 6. Phần chính trị của các giá trị chính trị, Wikipedia en Español, ngày 16 tháng 4 năm 2018. Lấy từ wikipedia.org
 7. Liberty là gì ?, Trang web Lebertarianism, ngày 24 tháng 2 năm 2012. Lấy từ Libertarianism.com
 8. Bảo mật, Wikipedia en Español, ngày 12 tháng 4 năm 2018. Lấy từ wikipedia.org
 9. Chủ quyền là gì, J. Williams, (n.d.). Lấy từ nghiên cứu.com
 10. Bình đẳng xã hội, Wikipedia en Español, ngày 17 tháng 4 năm 2018. Lấy từ wikipedia.org
 11. Sự giàu có, Wikipedia en Español, ngày 2 tháng 4 năm 2018. Lấy từ wikipedia.org