Nghi ngờ

Khái niệm, lịch sử và ứng dụng thực tế ảo

các Thực tế ảo là một công nghệ mới cho phép chuyên gia tạo ra một không gian từ trường...

Thiếu hệ điều hành (Windows) Nó có nghĩa là gì và làm thế nào để giải quyết nó?

Thiếu hệ điều hành có nghĩa là hệ điều hành bị lỗi, vì vậy về mặt kỹ thuật bạn đã...

Ứng dụng không thể khởi động chính xác. Lỗi 0xc00007b

các lỗi 0xc00007b (ứng dụng không thể khởi động chính xác) Nó xảy ra khi một số tệp Microsoft Windows bị...

Thiếu NTDLR Cách khắc phục trong Windows XP, 7 hoặc 10

các thiếu tệp NTDLR (viết tắt của NT Loader) trong Windows, xảy ra khi chúng tôi muốn truy cập hệ điều...

Yếu tố này không được đặt (Lỗi trong Windows) Nó có nghĩa là gì và Giải pháp

Thông báo xuất hiện khi một yếu tố không còn nằm, Đó là một lỗi có nghĩa là sự vắng...

Lỗi 0x80072ee7 Nó là gì và cách khắc phục?

các lỗi 0x80072ee7 là mã lỗi thường được liên kết với Windows 10 và việc sử dụng Windows Store (cửa hàng...

Làm sao để biết Windows tôi có gì?

Để biết những gì bạn có Windows trên máy tính của bạn, bạn nên biết rằng Microsoft Windows là một...

Làm sao để biết tôi có thẻ mẹ nào? (Hệ điều hành Windows và Mac)

Trước hết, bo mạch chủ của máy tính của bạn là thành phần chính và chịu trách nhiệm làm cho...

Làm thế nào để biết tôi có card đồ họa gì? (Windows 10)

Biết bạn có card đồ họa gì trong máy tính của bạn có Windows 10 có tầm quan trọng sống...