Điện tử

Các bộ phận, tính năng và hoạt động của nhà máy nhiệt điện

Một nhà máy nhiệt điện, còn được gọi là nhà máy phát điện nhiệt, nó là một hệ thống được...

Các loại chất bán dẫn, ứng dụng và ví dụ

các chất bán dẫn chúng là các phần tử thực hiện chức năng của dây dẫn hoặc chất cách điện...

Công thức và đơn vị tự cảm, tự cảm

các điện cảm là tính chất của các mạch điện thông qua đó tạo ra một lực điện động, do...

Độ dốc của các đặc điểm tiềm năng, Cách tính toán và ví dụ

các độ dốc tiềm năng là một vectơ biểu thị mối quan hệ thay đổi của điện thế đối với...

Lịch sử điện quang, cách thức hoạt động, những gì nó phục vụ

Một điện quang là một thiết bị được sử dụng để phát hiện sự tồn tại của điện tích trong...