Lịch sử - Trang 4

Hiệp ước Solomon-Lozano nền tảng, đặc điểm và hậu quả

các Hiệp ước Solomon-Lozano Đó là một thỏa thuận được ký kết bởi Colombia và Peru để giải quyết các...

Bối cảnh của Hiệp ước McLane-Ocampo, Đặc điểm, Hậu quả

các Hiệp ước McLane-Ocampo nó được ký ngày 14 tháng 12 năm 1859 giữa chính phủ Hoa Kỳ và Mexico,...

Hiệp ước về nền Versailles, các định đề và hậu quả

các Hiệp ước Versailles Đó là một trong những thỏa thuận mà những người chiến thắng trong Thế chiến thứ...

Hiệp ước về nền tảng Verdún, nguyên nhân và hậu quả

các Hiệp ước Verdun đó là một thỏa thuận phân vùng của Đế quốc Carolingian giữa ba người con trai...

Hiệp ước Velasco, các điểm chính và nhân vật

các Hiệp ước Velasco là một tập hợp các thỏa thuận công cộng và tư nhân được ký ngày 14...

Hiệp ước về nền tảng Valençay, nguyên nhân và hậu quả

các Hiệp ước Valençay là kết quả của các cuộc đàm phán giữa các đại diện của Napoleón Bonaparte và...

Hiệp ước về nền tảng Utrecht, những điểm chính và hậu quả

các Hiệp ước Utrecht Đó là một bộ tài liệu được ký kết để chấm dứt Chiến tranh kế vị...

Hiệp ước về nguyên nhân, thỏa thuận và hậu quả của Trianón

các Hiệp ước Trianon Đó là một trong những thỏa thuận hòa bình được ký giữa Hungary và các cường...

Hiệp ước Tordesillas là gì?

các Hiệp ước Tordesillas Đó là một cam kết được ký vào tháng 6 năm 1494 bởi đại diện của...