Sinh học - Trang 4

Hội chứng Down trisomy và nhiễm sắc thể giới tính

Một trisomy đó là tình trạng nhiễm sắc thể của những người mang ba nhiễm sắc thể thay vì cặp...

Bộ ba đặc trưng, ​​phân loại và chức năng

các trichomes chúng là những cấu trúc có trong lớp biểu bì của thực vật. Chúng khác nhau rất nhiều...

Đặc điểm Trichuris trichiura, hình thái, vòng đời, lây nhiễm

Trichuris trichiura Nó là một endoparaite thuộc nhóm tuyến trùng. Nó nằm trong cái gọi là giun sán, có nghĩa là...

Đặc điểm của Trichoderma harzianum, hình thái, sinh sản

Trichoderma harzianum là một chất đối kháng nấm sợi của mầm bệnh thực vật, được sử dụng trong kiểm soát...

Đặc điểm Treponema pallidum, hình thái, môi trường sống

các Treponema pallidum Nó là một tác nhân gây bệnh của vi khuẩn giang mai. Chúng là xoắn khuẩn, một...

Phân loại và đặc điểm của Traqueofitas

các tracheophyte chúng còn được gọi là thực vật có mạch và chúng đi xuống từ phôi thai đầu tiên,...

Các loại vận chuyển tế bào và đặc điểm của chúng

các vận chuyển tế bào nó liên quan đến sự lưu thông và dịch chuyển của các phân tử giữa...

Vận chuyển chủ động Những gì nó bao gồm, vận chuyển chính và phụ

các vận chuyển tích cực là một loại vận chuyển tế bào qua đó các phân tử hòa tan di...

Cơ chế và ví dụ chuyển gen ngang

các chuyển gen ngang hoặc chuyển gen bên là sự trao đổi vật chất di truyền giữa các sinh vật, không...