Sinh học - Trang 5

Transferase quá trình sinh học, chức năng, danh pháp và phân lớp

các chuyển nhượng là các enzyme chịu trách nhiệm chuyển các nhóm chức năng của chất nền hoạt động như...

Đặc điểm transcytosis, loại, chức năng

các chuyển mã đó là sự vận chuyển vật liệu từ một phía của không gian ngoại bào sang phía...

Đặc điểm, chức năng, loại và chất ức chế Topoisomera

các topoisomeraes là một loại enzyme isomerase làm thay đổi cấu trúc liên kết của axit deoxyribonucleic (DNA), tạo ra...

Đặc điểm, lợi ích và hình thức ứng dụng của Tlachichinole

các tlachichinole (Tournefortia hirsutissima L.), cỏ tlalchicinol hoặc rasposea là một loại cây bụi thuộc họ Boraginaceae. Nó được sử...

Các kiểu thở của sinh vật

các kiểu thở của sinh vật Chúng khác nhau tùy thuộc vào loại sinh vật chúng ta đang nói và...

Các loại thụ phấn Các tính năng chính, ưu điểm và nhược điểm

Có hai các loại thụ phấn, có tính đến nguồn phấn hoa: tự thụ phấn và thụ phấn chéo. Ngoài...

Các loại tế bào nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn (có hình ảnh)

các loại tế bào chúng được chia thành hai nhóm lớn theo cấu trúc của chúng: tế bào nhân sơ...

Nền nhuộm màu, kỹ thuật, ưu điểm và nhược điểm

các nhuộm màu Đây là một phương pháp tạo màu đặc biệt để làm nổi bật sự hiện diện của...

Ziehl-Neelsen Stain Foundation, Thuốc thử và Kỹ thuật

các Vết bẩn Ziehl-Neelsen trong một kỹ thuật tạo màu để xác định các vi sinh vật kháng axit (AAR)....