Lý thuyết Fijista định đề, tác giả và sự khác biệt với thuyết tiến hóacác Lý thuyết cố định hay fijism là một lý thuyết sinh học nói rằng tất cả các loài sống trên hành tinh Trái đất được tạo ra như ngày nay. Điều đó có nghĩa là, theo lý thuyết cố định, không có quá trình tiến hóa tồn tại như nhà khoa học Charles Darwin đề xuất vào thời điểm đó..

Lý thuyết tiến hóa nói rằng có một quá trình chọn lọc tự nhiên, giúp cho sự tiến hóa của tất cả các sinh vật sống trên hành tinh có được hình dạng như ngày nay sau khi thừa hưởng các đặc điểm của tổ tiên của chúng trong hàng ngàn thế hệ.

Theo niềm tin khoa học, sự sống trên Trái đất bắt đầu như một sinh vật đơn bào, phát triển qua quá trình chọn lọc tự nhiên trong hàng triệu năm.

Lý thuyết cố định đi ngược lại niềm tin này, bởi vì theo lý thuyết này, các loài sống trên hành tinh Trái đất không thay đổi hình dạng kể từ khi được tạo ra.

Chỉ số

 • 1 định đề
  • 1.1 Hiện trạng cố định
  • 1.2 Chủ nghĩa sáng tạo
 • 2 tác giả tiêu biểu
  • 2.1 Carl Linnaeus
  • 2.2 Georges Cuvier
  • 2.3 Louis Pasteur
 • 3 Sự khác biệt với thuyết tiến hóa
 • 4 tài liệu tham khảo

Định đề

Lý thuyết cố định bày tỏ rằng tất cả các sinh vật trên hành tinh đều có nguồn gốc độc lập với nhau. Điều đó có nghĩa là, cuộc sống không có nguồn gốc duy nhất, mà là mỗi loài được tạo ra một cách riêng biệt. Theo khái niệm này, quá trình tiến hóa đã không tồn tại: loài không bao giờ thay đổi hình dạng trong suốt quá trình tồn tại của chúng.

Ý tưởng rằng các đặc điểm của loài chưa bị thay đổi khiến cho lý thuyết cố định cũng ủng hộ ý tưởng rằng không có mối quan hệ giữa các loài.

Mỗi loài thuộc nhóm sáng tạo riêng và không liên quan đến nhau, mặc dù chúng thuộc cùng một họ (động vật có vú, động vật chân đốt, v.v.).

Theo quan điểm này, các loài có thể đã được tạo ra từ các phương pháp khác nhau, nhưng không có khái niệm nhất định được sử dụng để giải thích nguồn gốc của sự sống trong lý thuyết cố định..

Tuy nhiên, khái niệm này cũng nảy sinh ý tưởng về một sự sáng tạo tự phát, nơi các loài sống của hành tinh được tạo ra từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác bởi một sức mạnh không thể giải thích được.

Hiện trạng cố định

Hiện nay, chủ nghĩa cố định được coi là một lý thuyết có hiệu lực bị mất. Có rất nhiều khám phá khoa học bằng các phương tiện có thể chỉ ra rằng con người và hàng triệu loài khác là sản phẩm của một quá trình tiến hóa. Những khám phá này chứng minh tính xác thực nhỏ của lý thuyết cố định.

Mặc dù lý thuyết này không được coi là hợp lệ, nhưng người ta biết rằng các nguyên tắc của lý thuyết là nền tảng cho tư tưởng triết học đã phát triển nhiều năm sau đó đối với thuyết tiến hóa.

Chủ nghĩa sáng tạo

Lý thuyết cố định có nhiều ý tưởng liên quan đến chủ nghĩa sáng tạo, nhưng cũng đưa ra một loạt các khác biệt được đánh dấu tách biệt chúng với nhau.

Chủ nghĩa sáng tạo nói rằng vũ trụ và tất cả sự sống tồn tại bên trong nó được tạo ra bởi các hành động can thiệp của thần thánh.

Mặc dù chủ nghĩa cố định không đề cập trực tiếp đến sự can thiệp của Thiên Chúa vào việc tạo ra sự sống, nhưng ý tưởng này là ý tưởng có giá trị trong thời cổ đại và gây ra cuộc tranh luận giữa các triết gia về nguồn gốc sự sống trên Trái đất..

Tác giả tiêu biểu

Hầu hết các nhà khoa học nổi tiếng ủng hộ lý thuyết cố định không có đủ cơ sở giải thích để khám phá nguồn gốc sâu xa hơn của sự sống.

Đó là, hầu hết các tác giả quan trọng làm việc với một ý tưởng cố định đã trở thành một phần cơ bản của sự phát triển của thuyết tiến hóa.

Carl Linnaeus

Linnaeus là một trong những nhà phân loại học quan trọng nhất trong lịch sử và là nhà phát triển danh pháp nhị thức để chỉ các loài sống.

Linnaeus ban đầu tuyên bố rằng các loài có thể được phân loại thành nhiều loại như các họ sinh học tồn tại. Đó là, ban đầu anh coi mỗi nhóm là một gia đình khác nhau..

Những tiến bộ khoa học của Linnaeus và nghiên cứu về loài này đã đặt nền tảng cho Charles Darwin phát triển thuyết tiến hóa vài thế kỷ sau.

Georges Cuvier

Cuvier là một nhà tự nhiên học người Pháp đã đưa ra một câu hỏi quan trọng trong lĩnh vực sinh học. Ẩn danh của Cuvier là lý do tại sao có quá nhiều đa dạng sinh học ở các loài động vật, một khái niệm đi ngược lại với lý thuyết của Darwin sau này.

Cuvier khẳng định rằng có bốn nhóm loài khác nhau, không liên quan đến nhau do sự khác biệt di truyền của chúng.

Louis Pasteur

Pasteur là một trong những nhà khoa học đóng vai trò quan trọng hơn trong việc không chấp thuận lý thuyết cố định. Ban đầu, Pasteur không hoàn toàn trái ngược với ý tưởng của lý thuyết này, nhưng nghiên cứu của ông phục vụ cho việc phát triển lý thuyết tiến hóa.

Các thí nghiệm của Pasteur đã đưa ra các cơ sở cho khoa học để xác minh rằng sự tồn tại của một thế hệ loài không thể tự phát.

Pasteur đã chứng minh rằng những sinh vật sống xuống từ những sinh vật khác mà không có ngoại lệ. Điều này chỉ để lại câu hỏi khoa học về cách sự sống trên Trái đất được tạo ra.

Sự khác biệt với thuyết tiến hóa

Tất cả các phương pháp tiếp cận chủ nghĩa cố định là hoàn toàn chống lại thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa nói rằng các loài được tạo ra từ một tổ tiên chung, và từ đó chúng đã tiến hóa đến trạng thái hiện tại của chúng trong một quá trình mất hàng triệu năm.

Cách tiếp cận tiến hóa đi ngược lại niềm tin của thế hệ tự phát và thay vào đó hỗ trợ quá trình chọn lọc tự nhiên, điều này sẽ không thể xảy ra nếu loài này được tạo ra một cách tự nhiên.

Chủ nghĩa cố định cũng phủ nhận sự tồn tại của một mối quan hệ giữa các gia đình động vật khác nhau. Mặt khác, theo thuyết tiến hóa, tất cả các loài có thể liên quan đến một tổ tiên chung nếu đủ điều tra trong cây gia đình của họ..

Mặc dù thuyết tiến hóa cũng có những điều không thể giải thích (là nguồn gốc của sự sống), nhưng đó là một khái niệm khoa học được cộng đồng thế giới chấp nhận và được coi là thành công nhất để giải thích đa dạng sinh học trên Trái đất.

Thuyết cố định cũng liên quan chặt chẽ với chủ nghĩa sáng tạo, một khái niệm mà tư duy truyền thống đi ngược lại với thuyết tiến hóa.

Tài liệu tham khảo

 1. Evolution, Atlas of Genetic and Cytogenetic in Oncology and Hematology, (n.d.). Lấy từ atlasgeneticoncology.org
 2. Sự tiến hóa, bách khoa toàn thư về tôn giáo và khoa học, 2002. Lấy từ inter.org
 3. Khoa học cố định và bảo tồn, nhiều tác giả khác nhau, 2017. Lấy từ Researchgate.net
 4. Georges Cuvier, Từ điển bách khoa Britannica, (n.d.). Lấy từ Britannica.com
 5. Thuyết tiến hóa, Wikipedia en Español, 2018. Lấy từ Wikipedia.org