Hệ thống sản xuất 3 loại và yếu tố tích hợp nóMột hệ thống sản xuất là bất kỳ phương pháp nào được sử dụng trong ngành để tạo ra hàng hóa và dịch vụ từ việc sử dụng các nguồn lực khác nhau.

Bosenherg và Metzen (1992) cho sự phức tạp tự nhiên của một hệ thống sản xuất, liên kết thuật ngữ với sự phát triển của các phương thức sản xuất nơi các hướng dẫn và nguyên tắc làm việc được thiết lập, các cấu trúc được phân định trong tổ chức, mô tả các nhiệm vụ cơ bản, phương pháp khoa học và các nguyên tắc kỹ thuật phải được thực hiện bằng vốn nhân lực là một phần của hệ thống.

Boyer và Freyssenet (1995) mô tả một hệ thống sản xuất là sự thích ứng bên trong và bên ngoài cho phép kiểm soát các hoạt động kinh tế và sản xuất trong một tổ chức, với mục đích giảm sự không chắc chắn liên quan đến lực lượng lao động và điều kiện thị trường..

Hệ thống sản xuất cũng có thể được định nghĩa là các quá trình biến đổi trong đó vật liệu và đầu vào được kết hợp trong các giai đoạn khác nhau của chu trình sản xuất cho đến khi thu được thành phẩm.

Trọng tâm của các hệ thống sản xuất không chỉ đảm bảo sản xuất các sản phẩm đồng nhất và chất lượng cao, mà còn cho phép áp dụng các điều khiển trong từng giai đoạn của chu trình sản xuất, giúp tối đa hóa mức độ an toàn của lực lượng lao động và giảm chất thải phát sinh trong suốt quá trình.

Khi thiết kế một hệ thống sản xuất, một tập hợp các chính sách sản xuất được thiết lập để đảm bảo rằng các yếu tố cấu trúc cơ bản của hệ thống hoạt động một cách nhất quán và hài hòa..

Thiết kế của các hệ thống này thường được thực hiện theo hai giai đoạn:

-Giai đoạn đầu tiên xem xét các khía cạnh như vị trí của nhà máy công nghiệp, công nghệ và máy móc sẽ được sử dụng, năng lực sản xuất mong muốn, trong số những thứ khác, đó là những gì liên quan đến tài sản cố định.

-Giai đoạn thứ hai dự tính định nghĩa và tích hợp chính xác của các lĩnh vực sản xuất, dòng nguyên liệu, cách bố trí kho, điều kiện công thái học của các vị trí làm việc, chỉ đề cập đến một vài biến.

Các yếu tố tích hợp hệ thống sản xuất

Để đảm bảo sự thành công của một hệ thống sản xuất, phải quản lý năm yếu tố, được biết đến trong lĩnh vực kỹ thuật là 5 M: mNăm thi công, máy móc, vật liệu, phương phápsố đo.

Trong thực tế, tất cả các yếu tố này thể hiện sự không chắc chắn lớn, điều này gây khó khăn và phức tạp để quản lý một hệ thống sản xuất.

Tiếp theo, mỗi yếu tố này được xác định ngắn gọn:

Lao động

Đây là tài nguyên quý giá nhất trong một hệ thống sản xuất. Ngoài việc là một phần tích cực của quá trình sản xuất, nó còn giúp tối ưu hóa việc sử dụng các tài nguyên kỹ thuật và vật liệu.

Máy móc thiết bị

Là các công cụ được sử dụng bởi các nhà khai thác để đạt được sự chuyển đổi của nguyên liệu thô.

Hoạt động chính xác của nó phải chịu sự xuất hiện của các khuyết tật không thể sửa chữa bằng bảo trì phòng ngừa.

Vật liệu

Nó đề cập đến cả nguyên liệu thô và đầu vào gián tiếp và thành phẩm. Thất bại trong việc cung cấp nguyên liệu trong các hệ thống sản xuất khiến chi phí cơ hội cao, nhân công và máy móc nhàn rỗi và khách hàng không hài lòng.

Phương pháp

Nó nêu chi tiết trình tự của các quy trình và lộ trình hoạt động phải được tuân theo trong hệ thống sản xuất để đảm bảo việc sản xuất thành phẩm..

Mỗi thao tác được chia thành một chuỗi các nhiệm vụ hoặc hoạt động phải được thực hiện để hoàn thành thành công thao tác.

Các phép đo

Các phép đo được thực hiện trong mọi hệ thống sản xuất để xác định xem nguyên liệu và vật tư có đáp ứng yêu cầu chất lượng không.

Ngoài ra, các phép đo cũng được thực hiện trong quá trình sản xuất để kiểm soát rằng phạm vi dung sai được thừa nhận trong các giai đoạn khác nhau của hệ thống sản xuất được tôn trọng..

Các loại hệ thống sản xuất

Việc phân loại của bất kỳ đơn vị sản xuất nào phụ thuộc vào đặc điểm và số lượng sản phẩm sẽ được sản xuất. Nói chung, có ba loại hệ thống sản xuất, được mô tả dưới đây:

Hệ thống sản xuất theo dự án

Các sản phẩm được sản xuất để đáp ứng các yêu cầu của một đơn đặt hàng cụ thể. Đơn đặt hàng sản xuất nhỏ và sản phẩm sẽ được thực hiện theo các thông số kỹ thuật được cung cấp bởi khách hàng.

Xưởng sửa chữa ô tô, thiết kế dịch vụ và may quần áo thời trang cao cấp, sáng tạo và in biển quảng cáo, là một số ví dụ về loại hệ thống này.

Các hệ thống sản xuất cho mỗi dự án có thể được phân chia theo tính thường xuyên của các đơn đặt hàng sản xuất trong:

  • Dự án độc đáo: Nó tham dự việc sản xuất các mảnh cụ thể. Cần có một cuộc họp quan hệ giữa đội ngũ kỹ thuật của công ty và khách hàng để thảo luận về các thông số kỹ thuật và dung sai cho phép cho bài viết sẽ được sản xuất. Công ty phải lập kế hoạch vật liệu, đưa ra quy trình và xác định lực lượng lao động cần thiết sau khi nhận được đơn đặt hàng sản xuất từ ​​khách hàng.
  • Dự án bất thường: Khách hàng đặt hàng sản xuất trên cơ sở thỉnh thoảng. Nhà sản xuất có hồ sơ của các đơn đặt hàng trước đó cho phép bạn biết các thông số kỹ thuật của sản phẩm và các yêu cầu cần thiết cho kế hoạch sản xuất.
  • Dự án thường xuyên: Có thể dự đoán ngày và số lượng đơn đặt hàng của khách hàng.

Hệ thống sản xuất không liên tục

Các loại bộ phận hoặc vật phẩm tương tự được sản xuất với khối lượng lớn, được xác định là rất nhiều.

Do sự giống nhau của các sản phẩm được xây dựng trong loại hệ thống sản xuất này, khi đơn hàng sản xuất "A" được hoàn thành, các điều chỉnh nhỏ được thực hiện trong máy móc và thiết bị để sản xuất sản phẩm "B". và theo cách này tối đa hóa mức năng suất hệ thống.

Các công ty tham gia sản xuất lốp xe, mỹ phẩm và sơn gia dụng, là những ví dụ hợp lệ của các hệ thống sản xuất không liên tục.

Hệ thống sản xuất liên tục

Trong loại hệ thống sản xuất này, máy móc và tài nguyên, như lao động, vật liệu và vật tư được sắp xếp để sản xuất các mặt hàng giống hệt nhau.

Nói cách khác, sự gián đoạn hoặc điều chỉnh trong quy trình sản xuất là không cần thiết, vì các sản phẩm hoàn chỉnh được người tiêu dùng yêu cầu cao.

Do mức độ sản xuất cao, có sự liên hệ chặt chẽ giữa nhà cung cấp và nhà sản xuất để đảm bảo cung cấp đủ dây chuyền sản xuất.

Trong loại hệ thống này, sản xuất hàng loạtsản xuất dòng chảy.

Trong trường hợp đầu tiên, cấu trúc của hệ thống linh hoạt và có thể phù hợp để sản xuất các sản phẩm tương tự nếu được yêu cầu.

Trong trường hợp thứ hai, cấu trúc của hệ thống cứng nhắc, khiến cho không thể sử dụng nó cho các mục đích sản xuất khác.

Các công ty tham gia sản xuất phụ tùng ô tô và linh kiện công nghiệp là ví dụ của các hệ thống sản xuất hàng loạt. Các nhà máy xi măng, đường và nhà máy lọc dầu là những ví dụ về hệ thống sản xuất dòng chảy.

Tài liệu tham khảo

  1. Clarke, C. (2006). Hệ thống sản xuất ô tô và tiêu chuẩn hóa, từ Ford đến Vỏ của Mercedez-Benz. Đức, Physica-Verlag Heidelberg.
  2. Rogalski, S. (2011). Đo lường linh hoạt trong các hệ thống sản xuất. Alenamia, Biên tập mùa xuân.
  3. Kahraman, C. và cộng sự. (2010). Kỹ thuật sản xuất và quản lý theo Fuzziness. Thổ Nhĩ Kỳ, Springer Biên tập.
  4. Singh, S.P. (2014). Quản lý sản xuất và vận hành. Ấn Độ, Nhà xuất bản Vikas.
  5. Tetzlaff, Hoa Kỳ (2013). Thiết kế tối ưu của hệ thống sản xuất linh hoạt.  Berkeley, Springer Biên tập.
  6. Pannerselvam, R. và Sivasankaran, P. (2016). Lập kế hoạch quy trình và dự toán. Delhi, PHI Learning Private Limited.