Tổng thể tầm nhìn (triết học) Nguồn gốc, đặc điểm và ví dụcác tổng lượt xem hoặc phổ quát là một trong những đặc điểm chính của triết học. Quan điểm này nói rằng con người không chỉ nên tập trung vào nghiên cứu sự vật, mà còn nên đi sâu vào nguyên nhân và hậu quả của các hiện tượng là một phần của bối cảnh của họ.

Tầm nhìn tổng thể bao gồm một loạt các khía cạnh, chẳng hạn như nghiên cứu tất cả các yếu tố bao quanh con người; điều này mang lại cho nó tính chất phổ quát của nó. Ngoài ra, tầm nhìn này không tập trung vào một lĩnh vực nghiên cứu, vì bạn muốn tìm tất cả các câu trả lời có thể.

Tương tự như vậy, tầm nhìn này khám phá chính kiến ​​thức và lý trí, cũng như nền tảng và nguồn gốc của sự vật. Thông qua tầm nhìn toàn diện hoặc phổ quát, triết học tìm cách thỏa mãn nhu cầu của con người để biết về môi trường xung quanh. Nhờ cách tiếp cận này, các ngành nghiên cứu khác nhau đã được phát triển để đạt được mục tiêu này.

Chỉ số

 • 1 Xuất xứ
  • 1.1 Chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa duy danh và chủ nghĩa hiện thực vừa phải
  • 1.2 Cách tiếp cận khác
 • 2 Đặc điểm
 • 3 ví dụ
  • 3.1 Nhận thức về nước
  • 3.2 Polis
 • 4 tài liệu tham khảo

Nguồn gốc

-Nghiên cứu phổ quát hay tầm nhìn tổng quát về triết học bắt đầu ở Hy Lạp cổ đại với các phương pháp của Plato, Aristotle và Socrates.

-Socrates vạch ra vấn đề về tính phổ quát của sự vật, từ hành động đến lời nói. Sáng kiến ​​này bắt đầu trong nghiên cứu về các đức tính; với điều này, mối quan hệ giữa người và người được thiết lập.

-Lúc đầu, vấn đề phổ quát tập trung vào việc lấy các khía cạnh chung để hiểu con người và thiên nhiên. Đó là lý do tại sao Plato phân biệt thế giới của mọi thứ với ý tưởng. Mối quan hệ giữa hai bên cho phép tồn tại lẫn nhau: đặc biệt là sự phản ánh của phổ quát. Do đó, nó cũng bao gồm nhận thức về thực tế và sự thật.

-Aristotle đã đưa ra một khái niệm chỉ trích các ý tưởng của Plato. Ông tập trung vào việc chứng minh rằng phổ quát là một phần của mỗi cá nhân vì nó là bản chất của đặc thù. Sự hiểu biết tổng thể đến từ một phân tích riêng, từ sự phản ánh và trừu tượng. Phổ quát được tạo thành từ nhiều phần mà khi hợp nhất, tạo thành một tổng thể.

-Vào thời trung cổ, một chủ đề bị người Hy Lạp phớt lờ đã được chạm đến: bản chất - sự tồn tại. Thánh Tôma Aquinô đã thêm thành phần thiêng liêng vào sự hiểu biết của con người: nguồn gốc của sự vật là do sự can thiệp của một đấng tối cao, Thiên Chúa ban cho bản chất và sự tồn tại. Trong thời gian này cũng có những khuynh hướng triết học mới được phát triển.

Chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa duy danh và chủ nghĩa hiện thực ôn hòa

Những thuật ngữ này được đề cập trong thời Trung cổ kể từ khi nghiên cứu sâu hơn, những quan điểm mới của người đàn ông, về sự thật và thực tế nảy sinh.

Chủ nghĩa hiện thực

Đó là một vị trí triết học làm tăng mối quan hệ giữa đối tượng và đối tượng nghiên cứu, hơn nữa, là độc lập với nhau. Nó cũng được gọi là chủ nghĩa hiện thực ngây thơ hoặc chủ nghĩa hiện thực.

Danh nghĩa

Học thuyết triết học đặt câu hỏi các yếu tố hoặc đặc điểm nào cần được coi là phổ quát. Ví dụ: việc thể hiện các đối tượng nhất định là do chúng có chung các đặc điểm chung.

Vì vậy, chủ nghĩa duy danh phủ nhận các khái niệm phổ quát, vì chỉ có chỗ cho cá nhân và đặc biệt.

Chủ nghĩa hiện thực vừa phải

Đại diện bởi Thánh Thomas Aquinô, chủ nghĩa hiện thực ôn hòa dự tính về sự tồn tại và tương tác của các sự kiện phổ quát như tổ tiên của các biểu hiện cụ thể. Nó tập trung vào sự cân bằng giữa đức tin và lý trí.

Cách tiếp cận khác

Sau thời trung cổ, các cuộc thảo luận về kiến ​​thức, sự thật và thực tế đã dẫn đến sự hình thành các dòng chảy mới để giải thích việc thu nhận kiến ​​thức và các câu trả lời triết học.

Sau đó, trong thời kỳ Khai sáng, gnoseology xuất hiện, tập trung vào cách học kiến ​​thức. Đến cuối s. XIX các phong trào khác đã được thể hiện, như chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa hiện thực khoa học, nhận thức luận và chủ nghĩa hiện thực phê phán.

Tính năng

-Nó tập trung vào các nguyên tắc phổ quát để tìm kiếm thực tế và sự thật.

-Đưa ra các khái niệm tổng thể hoặc phổ quát cho sự hiểu biết về các phương pháp trừu tượng và phức tạp.

-Một phần của phổ quát để đi vào cụ thể.

-Nó không có một lĩnh vực nghiên cứu duy nhất, vì vậy nó tập trung vào lý do và kiến ​​thức.

-Nó chịu trách nhiệm phân tích nguồn gốc và bản chất của sự vật, cũng như con người.

-Nó sử dụng một quy trình có hệ thống và có phương pháp (khi tìm kiếm sự thật).

-Nó dựa trên lý do nghiên cứu các hiện tượng xảy ra xung quanh con người.

-Tầm nhìn này bao gồm nhu cầu lấy những gì vũ trụ thể hiện để sử dụng kiến ​​thức đó và làm cho nó có sẵn cho con người.

-Tìm kiếm mục đích sâu sắc nhất của tất cả các lĩnh vực kiến ​​thức.

-Nó có giá trị cho tất cả các quan điểm về kiến ​​thức.

-Hãy suy nghĩ rằng các bộ phận tạo nên một tổng thể, và các bộ phận này tương tác với nhau.

-Nó không tuân thủ; đó là, nó không hài lòng với câu trả lời một phần hoặc không làm sáng tỏ. Do đó, hãy cố gắng đi càng xa càng tốt để đạt được mục đích cuối cùng.

-Tri thức là nền tảng của triết học, vì vậy cần phải hiểu và nhận ra tính phổ quát của các đối tượng.

-Một mối quan hệ được thiết lập giữa tầm nhìn và nhận thức của đối tượng và phán đoán được cấp bởi cá nhân. Do đó, tất cả kiến ​​thức có được là nhờ trí tuệ và kiến ​​thức.

Ví dụ

Nhận thức về nước

Từ quan điểm khoa học, nước đến từ công thức hóa học H2O. Tuy nhiên, khi chúng ta nói về "nước", chúng ta cũng đang đề cập đến những kích thích và kinh nghiệm mà chúng ta đã nhận được thông qua điều này.

Do đó, chúng tôi có một khái niệm được chấp nhận phổ biến trái ngược với một tập hợp các giá trị thu được từ cụ thể.

Polis

Trong quá khứ, các xã hội Hy Lạp được tổ chức thông qua các polis, cũng hoạt động như một sự phản ánh của trật tự phổ quát và vũ trụ. Trong polis, cá nhân có thể tìm thấy lý do của mình để ở trong xã hội.

Tài liệu tham khảo

 1. Các đặc điểm của triết học là gì? (s.f.). Ở Saberia. Đã phục hồi: ngày 5 tháng 4 năm 2018. Tại Saberia de saberia.com.
 2. Đặc điểm của triết học. (s.f.). Trong ví dụ. Truy xuất: ngày 5 tháng 4 năm 2018. Trong exampleof example.com.
 3. Đặc điểm của triết học. (s.f.). Trong Hướng dẫn. Truy cập: ngày 5 tháng 4 năm 2018. Trong Hướng dẫn về triết lý.laguia2000.com.
 4. Vấn đề của vũ trụ. (s.f.). Trong Triết học.net. Truy cập: ngày 5 tháng 4 năm 2018. Trong Philatics.net của phil.net.
 5. Phổ quát (s.f.). Trong Triết học.net. Truy cập: ngày 5 tháng 4 năm 2018. Trong Philatics.net của phil.net.
 6. Lacea Blanco, Rufino. Về các khái niệm về tính phổ quát, sự cần thiết và dự phòng trong Aristotle. Triết học và thuyết tương đối. (s.f.). Trong Dialnet. Truy xuất: ngày 05 tháng 4 năm 2018. Dialnet từ dialnet.com.
 7. Danh nghĩa (s.f.). Trong Wikipedia. Truy cập: ngày 5 tháng 4 năm 2018. Trong Wikipedia của es.wikipedia.org.
 8. Tầm nhìn tổng thể trong triết học là gì. (s.f.). Trong não. Truy cập: ngày 5 tháng 4 năm 2018. Trong Brainly from brainly.lat.
 9. Chủ nghĩa hiện thực triết học. (s.f.). Trong Wikipedia. Truy cập: ngày 5 tháng 4 năm 2018. Trong Wikipedia của es.wikipedia.org.
 10. Thomas Aquina (s.f.). Trong Từ điển triết học. Phục hồi. Ngày 5 tháng 4 năm 2018. Trong Từ điển triết học của filosofia.org.
 11. Phổ cập (s.f.). Trong thuật ngữ triết học. Truy cập: ngày 5 tháng 4 năm 2018. Trong Thuật ngữ Triết học của webdianoia.com.
 12. Tầm nhìn tổng thể. (s.f.). Trong não. Truy cập: ngày 5 tháng 4 năm 2018. Trong Brainly from brainly.lat.