Sinh học

Đặc điểm của Zyeimycota, hệ thống, cho ăn, môi trường sống

Zyeimycota là một nhóm paraphykish nhóm hơn 1.300 loài nấm có nguồn gốc tiến hóa khác nhau. Chúng có đặc...

Đặc điểm cáo xám Patagonia, môi trường sống, nguy cơ tuyệt chủng

các Cáo xám Patagonia (Lycalopex griseus) là một động vật có vú thuộc họ Canidae. Nó được phân phối ở...

Đặc điểm Zoospores, vòng đời, dinh dưỡng, sinh sản

các vườn thú chúng là các bào tử di động sử dụng Flagella cho sự vận động của chúng. Người...

Đặc điểm và phân loại động vật phù du

các động vật phù du là tập hợp các động vật rất nhỏ được tìm thấy trong các hệ sinh...

Đặc trưng của zoustlagellates, phân loại và bệnh

các zoustlagellates hoặc zoomastigophores là một nhóm đa bào của các sinh vật đơn bào đặc trưng bởi thiếu sắc...

Các tính năng của Zoapatle, lợi ích sức khỏe và chống chỉ định

Các zoapatle (Montanoa tomentosa Cổ tử cung.) Là một loài thực vật thuộc họ Asteraceae, có nguồn gốc từ Mexico...

Đặc điểm Yersinia enteratioitica, phân loại học, hình thái, vòng đời

Yersinia enteratioitica là một loại vi khuẩn của coccobacillus, Gram âm, loại lên men. Nó là một sinh vật kỵ...

Xanthomonas campestris mô tả, môi trường nuôi cấy và sinh lý bệnh

Xanthomonas campestris là một loài vi khuẩn proteobacteria (lớp: Gamma Proteobacteria, thứ tự: Xanthomonadales, họ: Xanthomonadaceae) phytopathogen ảnh hưởng đến...

Tiểu sử và đóng góp của Walter Sutton

Walter Stanborough Sutton Ông là một nhà di truyền học và nhà sinh học người Mỹ nổi tiếng, sinh năm...