Khoa học - Trang 5

Các nguồn chính và phụ là gì?

các nguồn chính và phụ là những tài nguyên thông tin bao gồm dữ liệu bằng văn bản, bằng miệng,...

Nguồn nghiên cứu là gì?

các nguồn nghiên cứu là nhiều loại tài liệu cung cấp thông tin và kiến ​​thức hữu ích cần thiết...

Độ lặp lại và độ lặp lại là gì?

Độ lặp lại và độ lặp lại chúng là những nguyên tắc cơ bản của phương pháp khoa học; Bằng...

Dân số và mẫu của một cuộc điều tra là gì?

các dân số và mẫu của một cuộc điều tra là các nhóm cá nhân có chung đặc điểm chung...

Điều đó có nghĩa là khoa học được tích lũy?

"Khoa học là tích lũy" là một cách tiếp cận triết học tiến bộ và tuyến tính đối với kiến...

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái đất ở gần Mặt trời hơn?

Nếu trái đất gần mặt trời hơn mật độ của khí quyển sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính. Có lẽ...

Khí gì gây ra sự quá nhiệt của khí quyển?

Các khí gây ra sự quá nhiệt của khí quyển đã được con người thải ra liên tục kể từ...

Thời đại Azo là gì? Đặc điểm chính

các đó là azoic Đó là giai đoạn lâu đời nhất và lâu dài nhất trong sự phát triển của hành...

Các quỹ đạo của sao chổi có hình dạng gì?

Hình dạng quỹ đạo của sao chổi có thể là hình elip hoặc parabol. Nhà khoa học đầu tiên quan...