Văn học - Trang 2

Định nghĩa động từ mệnh đề và 81 ví dụ

các động từ mệnh lệnh chúng là những động từ bảo bạn làm gì đó với ai đó. Chúng thường...

Verboids Đặc điểm, loại và ví dụ

các verboids chúng là các hình thức động từ. Họ không trả lời trực tiếp cho một chủ đề nhưng...

Các loại biến thể ngôn ngữ và đặc điểm của chúng (có ví dụ)

các biến thể ngôn ngữ chúng được định nghĩa là tập hợp các chế độ nói khác nhau. Những biến...

Các loại biến thể biện chứng và 17 ví dụ

các biến thể biện chứng chúng là các biến thể của một ngôn ngữ nhất định, được đưa ra theo...

Đội tiên phong văn học Họ là gì và đặc điểm của họ

các tiên phong văn học chúng bao gồm tất cả những phong trào văn học xuất hiện ở châu Âu...

Tiểu sử Valle-Inclán và các tác phẩm hoàn chỉnh

Valle-Inclán (1866-1936) là một tiểu thuyết gia, nhà thơ và nhà viết kịch người Tây Ban Nha, một phần của...

Chủ nghĩa cực đoan văn học, đặc điểm và đại diện

các chủ nghĩa cực đoan văn học Đó là một phong trào Tây Ban Nha và Mỹ Latinh phát triển...

Sơ đồ văn bản Đặc điểm, loại, ví dụ

các cốt truyện văn bản chúng là thứ tự mà các ý tưởng hoặc cơ sở được phân phối và trình...

Nguồn gốc bi kịch Hy Lạp, đặc điểm, cấu trúc, đại diện

các Bi kịch Hy Lạp Đó là một hình thức của bộ phim truyền hình nổi tiếng được thực hiện...