Văn học - Trang 5

Tiểu sử và tác phẩm của Sor Juana Inés de la Cruz

Sor Juana Ines de la Cruz là một học giả tự học, triết gia, sinh viên của trường phái tư...

Sinalefa 45 Ví dụ và Đặc điểm

các sinalefa nó là một tài nguyên văn học được sử dụng để đo lường các âm tiết của một...

Dấu hỏi (?) Ý nghĩa, nguồn gốc, khác

các dấu hỏi (?) nó là một biểu đồ phục vụ cho việc thể hiện câu hỏi hoặc nghi ngờ trong...

Saint Teresa của Jesus tiểu sử và tác phẩm

Thánh Teresa của Chúa Giêsu (1515-1582), còn được gọi là Teresa de Ávila, là một nhà văn Tây Ban Nha tôn...

Tiểu sử và tác phẩm của San Juan de Ávila

San Juan de Ávila (1499-1569) là một linh mục và nhà văn quan trọng của Tây Ban Nha, người thông...

Tiểu sử và tác phẩm của San Juan de la Cruz

San Juan de la Cruz (1542-1591) là một nhà thơ và tôn giáo Tây Ban Nha, được coi là số...

Tiểu sử và tác phẩm của San Ignacio de Loyola

San Ignacio de Loyola (1491-1556) là một linh mục gốc Tây Ban Nha, người được đặc trưng bởi tính tôn...

Tiểu sử Salvador Díaz Mirón, tác phẩm

Salvador Díaz Mirón là một nhà báo, nhà giáo dục và nhà văn người Mexico, được coi là một nhân...

Tiểu sử và tác phẩm Rubén Darío

Rubén Darío (1867-1916), tên thật Félix Rubén García Sarmiento, là một nhà báo, nhà ngoại giao và nhà văn người...