Văn học - Trang 3

Đặc điểm truyền thống bằng miệng, các loại

các truyền miệng là thực tế văn hóa xã hội giao tiếp dựa trên ngôn ngữ nói mà qua đó kiến...

Tomás Morales Castellano phong cách tiểu sử và tác phẩm

Tomás Morales Castellano (1884-1921) là một nhà thơ Tây Ban Nha có tác phẩm được đóng khung trong chủ nghĩa...

Đặc điểm và loại hình văn bản

Một kiểu chữ nó bao gồm việc phân loại và tổ chức các văn bản được hệ thống hóa các...

Đặc điểm và ví dụ về Tilde Tilde

các dấu hiệu không đứng đắn hoặc dấu dierético là một âm phải được đặt trên một nguyên âm yếu được đặt...

Thomas Hardy tiểu sử và tác phẩm

Thomas Hardy (1840 - 1928) là một tiểu thuyết gia, nhà thơ và kiến ​​trúc sư người Anh. Các văn...

Các đặc điểm và loại văn bản phổ biến

các văn bản phổ biến chúng là những biểu hiện rời rạc được đóng khung trong các văn bản giải...

Văn bản giới thiệu Đặc điểm, cấu trúc và loại

các văn bản giới thiệu là những văn bản mà một cuốn sách được bắt đầu và chức năng chính của nó...

Đặc điểm văn bản công nghệ, ví dụ

Một văn bản công nghệ là một sản phẩm bằng văn bản nhằm mục đích giáo dục và đào tạo xung...

Đặc điểm và cấu trúc văn bản tự sự

các văn bản tường thuật là một loại văn bản kể một câu chuyện cho người nhận thông qua một...