Sinh học - Trang 7

Đặc điểm cá mập trắng, môi trường sống, sinh sản, kiếm ăn

các cá mập trắng (Cararodon carcharias) Đây là loài cá săn mồi lớn nhất hiện đang tồn tại, có thể...

Đặc điểm Thermus Aquus, vòng đời, ứng dụng

Bình thủy là một loại vi khuẩn ưa nhiệt, được Thomas Brock phát hiện vào năm 1967, nằm trong Phylum...

Tetrapods tiến hóa, đặc điểm, phân loại và phân loại

các tứ bội (Tetrapoda, trong tiếng Hy Lạp "bốn chân") bao gồm các động vật có bốn chi, mặc dù...

Nền tảng thử nghiệm, chuẩn bị và sử dụng Voges-Proskauer

các Thử nghiệm Voges-Proskauer là một xét nghiệm sinh hóa được sử dụng để giúp xác định vi khuẩn thuộc...

Sinh lý nhiệt, cơ chế, loại và thay đổi

các điều nhiệt Đó là quá trình cho phép các sinh vật điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể, điều...

Thermophiles đặc trưng, ​​phân loại và môi trường

các thermophiles là một kiểu con của các sinh vật cực đoan được đặc trưng bởi chịu đựng nhiệt độ...

Lý thuyết về sự tiến hóa của tế bào

các thuyết tiến hóa tế bào chúng là những giải thích cố gắng hiểu khi nào và làm thế nào...

Lý thuyết Fijista định đề, tác giả và sự khác biệt với thuyết tiến hóa

các Lý thuyết cố định hay fijism là một lý thuyết sinh học nói rằng tất cả các loài sống...

Lý thuyết biến đổi của Lamarck (có ví dụ)

các Thuyết biến đổi của Lamarck là tập hợp các nguyên tắc và kiến ​​thức được xây dựng bởi Jean-Baptiste...