Văn hóa chung - Trang 5

Giá trị tiêu cực đặc trưng, ​​sự khác biệt với tích cực và ví dụ

các giá trị âm họ là những người đối lập với những người hướng dẫn một cách thuận lợi sự...

Giá trị vật chất đặc trưng và ví dụ

các giá trị vật chất là những thứ liên quan đến các đối tượng có được trở thành yếu tố...

Giá trị trí tuệ của các đặc điểm và loại người

các giá trị trí tuệ của con người họ là những người cải thiện con người về lý trí, trí...

Đặc điểm và giá trị của Infrahuman

các giá trị phi thường chúng là những giá trị mà mặc dù chúng có mặt trong tất cả loài...

Định nghĩa giá trị tinh thần và ví dụ

các giá trị tinh thần là những khái niệm cho phép con người thiết lập mối quan hệ với một...

Định nghĩa và đặc điểm túi ngoại giao

các túi ngoại giao, Trong khuôn khổ quan hệ quốc tế, nó là một container được sử dụng bởi chính...

Đặc điểm đường liên tỉnh, các loại

các liên tỉnh (thường được gọi là đường cao tốc), trong khái niệm đường công cộng, là con đường trải...

Đặc điểm, loại hình, ưu điểm và nhược điểm của một bên

các một bữa tiệc Đó là hệ thống chính trị trong đó chỉ có một đảng với các lựa chọn...

Lịch sử Tsutomu Yamaguchi, quan điểm cá nhân

Tsutomu Yamaguchi (1916-2010) là một dịch giả, kỹ sư và nhà giáo dục có nguồn gốc Nhật Bản được chính...