Thể thao và tập thể dục

Khái niệm cơ bản và kỹ thuật bóng chuyền

các bóng chuyền, bóng chuyền hay bóng chuyền là một từ xuất phát từ tiếng Anh bóng chuyền và đó là một môn...

Hình dung thể thao là gì và làm thế nào để thực hành nó

các hình dung thể thao nó bao gồm việc sử dụng trí tưởng tượng để sửa đổi các mô hình vật...

Lịch sử, quy tắc, đặc điểm và cách chơi cờ của Tochito

các cờ tochito, băng tochito hoặc cờ bóng đáĐó là một biến thể của bóng đá Mỹ được chơi mà...

Lịch sử, đặc điểm và quy tắc của Tchoukball

các Bóng ném đó là một môn thể thao trong đó một quả bóng được điều khiển bằng tay và...

Văn hóa thể chất là gì? Các tính năng liên quan nhất

các văn hóa thể chất Đó là một lối sống tìm kiếm trạng thái tối ưu của tâm trí và...

Công suất kỵ khí là gì?

các công suất yếm khí là lượng năng lượng thu được từ các hệ thống năng lượng yếm khí. Cho...

Nhanh nhẹn trong giáo dục thể chất là gì?

Nhanh nhẹn trong giáo dục thể chất là khả năng cơ thể con người thay đổi hướng trong một chuyển...

Lên kế hoạch chuẩn bị một nửa chặng đua

Có một lên kế hoạch chuẩn bị một nửa chặng đua Do đó, cần thiết điều trị tổng cộng 21.097...

Kim tự tháp (Thể dục dụng cụ) Lịch sử và các loại

các kim tự tháp của con người họ là đội hình thể dục dụng cụ hoặc nhào lộn trong đó...