Văn học - Trang 6

Rosario Castellanos tiểu sử và công việc

Rosario Castellanos (1925-1974) là một nhà văn và nhà thơ người Mexico, được nhiều nhà văn Aztec quan trọng nhất của...

Tiểu sử, phong cách và tác phẩm của Rosa Chacel

Rosa Clotilde Chacel Arimón (1898-1994) là một nhà văn Tây Ban Nha thuộc thế hệ '27. Giống như nhiều trí...

Chủ nghĩa lãng mạn văn học Nguồn gốc, đặc điểm, đại diện và tác phẩm của họ

các Chủ nghĩa lãng mạn văn học Đó là thời đại của sản xuất văn học được thực hiện giữa...

Chủ nghĩa lãng mạn ở Colombia Chủ đề, Đặc điểm và Tác giả

các chủ nghĩa lãng mạn ở Colombia Đó là một phong trào văn học diễn ra trong thế kỷ 19....

Nguồn gốc lãng mạn, các loại và đặc điểm, tài nguyên và tác phẩm của họ

các lãng mạn, trong lĩnh vực sáng tác thơ ca, nó được định nghĩa là thành quả của việc phân...

Rojaiju có nghĩa là, nguồn gốc, sự tò mò

Rojaijú, còn được gọi là "rohayhu" hoặc "rojaijó", là một thành ngữ trong ngôn ngữ Guaraní dùng để mô tả...

Đặc điểm vần điệu, loại và ví dụ

các vần chúng là một yếu tố làm tăng thêm nhịp điệu và âm sắc cho một văn bản. Hiệu ứng...

Đánh giá thông tin Đặc điểm, yếu tố và ví dụ

Một xem xét thông tin là một tài khoản ngắn gọn được viết về một tác phẩm, có thể là...

Tóm tắt mô tả Cách thực hiện và ví dụ

Một đánh giá mô tả bao gồm một văn bản lưu trữ có mục đích mô tả một tác phẩm...