Hóa học - Trang 2

Natri Oxide (Na2O) Công thức, tính chất, rủi ro

các oxit natri là hợp chất vô cơ có công thức Na2O. Giống như tất cả các oxit kim loại...

Công thức, tính chất, rủi ro và công dụng của kali Oxit (K 2 O)

các oxit kali, còn được gọi là oxit kali, là một ion oxy và muối kali có công thức là...

Cấu trúc, tính chất, danh pháp và cách sử dụng oxit bạc (Ag2O)

các oxit bạc là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học là Ag2O. Lực liên kết các...

Cấu trúc, tính chất, danh pháp và cách sử dụng oxit vàng (III) (Au2O3)

các oxit vàng (III) là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học là Au2Ôi3. Về mặt lý...

Cấu trúc, tính chất, công dụng của thủy ngân Oxide (Hg2O)

các oxit thủy ngân (I), có công thức hóa học được biểu diễn là Hg2Hoặc, nó là một hợp chất...

Cấu trúc, tính chất và công dụng của Mangan Oxide (MnO2)

các oxit mangan (MnO2) là một hợp chất hóa học vô cơ được hình thành bởi nguyên tố mangan có...

Công thức, tính chất, rủi ro và công dụng của oxit oxit

các oxit liti là một hợp chất hóa học vô cơ có công thức Li2Hoặc được tạo thành cùng với một...

Cấu trúc oxit sắt, tính chất, danh pháp, sử dụng

Một oxit sắt là bất kỳ hợp chất nào được hình thành giữa sắt và oxy. Chúng được đặc trưng...

Các tính chất, ứng dụng và rủi ro của Strontium Oxide (SrO)

các oxit stronti, có công thức hóa học là SrO (không bị nhầm lẫn với strontium peroxide, là SrO2), là...