Hóa học - Trang 3

Cấu trúc, tính chất và công dụng của canxi oxit (CaO)

các canxi oxit (CaO) là một hợp chất vô cơ có chứa canxi và oxy ở dạng ion (không bị nhầm...

Cấu trúc, tính chất, danh pháp và cách sử dụng Boron oxide (B2O3)

các oxit boron hoặc boric anhydride là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học là B2Ôi3. Vì...

Cấu trúc, tính chất và công dụng của Beryllium oxide (BeO)

các oxit berili (BeO) là một vật liệu gốm, ngoài độ bền và điện trở cao, nó có khả năng...

Barium Oxide Công thức, tính chất, rủi ro và công dụng

các bari oxit là một hợp chất hóa học có công thức BaO được tạo ra bởi sự phân hủy...

Công thức oxit lưu huỳnh, tính chất, rủi ro và công dụng

các oxit lưu huỳnh (VI), còn được gọi là lưu huỳnh trioxide hoặc anhydrid lưu huỳnh, là một hợp chất...

Nhôm Oxide (Al 2 O 3) Cấu trúc hóa học, công dụng, tính chất

các oxit nhôm (Al2Ôi3 của công thức hóa học), còn được gọi là alumina, nhôm oxit, corundum hoặc nhôm trioxide, là...

Công thức, tính chất, rủi ro và công dụng của Cupric Oxide

các oxit cupric, còn được gọi là đồng oxit (II), là một hợp chất hóa học có công thức CuO....

Khối lượng riêng Nước, Không khí, Hơi, Nitơ và Khí lý tưởng

các khối lượng cụ thể nó là một đặc tính chuyên sâu của từng yếu tố hoặc vật liệu. Nó...

Khối lượng nguyên tử Làm thế nào nó khác nhau trong bảng tuần hoàn và ví dụ

các khối lượng nguyên tử là một giá trị tương đối chỉ ra mối quan hệ giữa khối lượng mol...