Khoa học

Đặc điểm và bệnh khu vực quanh hậu môn

các khu vực quanh hậu môn hoặc đáy chậu là khu vực của mô mềm bao phủ các cơ và...

Tiểu sử, khám phá và đóng góp của Werner Heisenberg

Werner Heisenberg (1901 - 1976) là một nhà vật lý và triết học người Đức được biết đến là người...

Tính khả thi của ý nghĩa và ví dụ điều tra

các tính khả thi của cuộc điều tra Đó là khía cạnh của một dự án khoa học có liên quan đến...

Đặc điểm, loại và ví dụ biến đổi định lượng

các biến định lượng là một thuật ngữ toán học chủ yếu dựa trên số lượng trước bất kỳ loại...

Tiểu sử Tycho Brahe và những đóng góp cho khoa học

Tycho Brahe (1546-1601) là một nhà thiên văn học, nhà thiên văn học và nhà giả kim người Đan Mạch...

Lý thuyết tổng hợp hóa học Sự xuất hiện của sự sống trên trái đất

các lý thuyết hóa tổng hợp, còn được gọi là lý thuyết sinh tổng hợp hoặc lý thuyết hóa lý...

Nguồn gốc và đặc điểm lý thuyết địa tâm

các lý thuyết địa tâm hay mô hình địa tâm là một định đề bảo vệ luận điểm rằng Trái đất...

Lý thuyết dựa trên nguồn gốc, đặc điểm, định nghĩa, ví dụ

các Lý thuyết có căn cứ Đó là một phương pháp có hệ thống trong khoa học xã hội đòi hỏi...

Lý thuyết về nguồn gốc và nguyên tắc

các lý thuyết đồng nhất giải thích rằng sự tiến hóa của hành tinh Trái đất là một quá trình liên...