Triết học

Tiểu sử, tư tưởng (triết học) và tác phẩm của Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman (1925 - 2017) là một triết gia, nhà xã hội học người Ba Lan và là tác giả...

Tiểu sử, suy nghĩ, đóng góp và công việc của Zenón de Citio

Zenón de Citio Ông là một triết gia Hy Lạp có đóng góp chính là sự sáng tạo của chủ...

Tổng thể tầm nhìn (triết học) Nguồn gốc, đặc điểm và ví dụ

các tổng lượt xem hoặc phổ quát là một trong những đặc điểm chính của triết học. Quan điểm này...

Giá trị quan trọng Chúng là gì, loại, đặc điểm và ví dụ

các giá trị sống còn chúng là tập hợp niềm tin và nguyên tắc hành động trong cuộc sống, bệnh tật và...

Giá trị nội tại đặc trưng, ​​ví dụ

các giá trị nội tại chúng là những thứ mà một đối tượng nào đó có trong chính nó, nghĩa là, các...

Nguồn gốc chủ nghĩa thực dụng, đặc điểm, đại diện

các chủ nghĩa thực dụng o đạo đức thực dụng là một lý thuyết đạo đức cho rằng một hành động...

Tiểu sử, suy nghĩ và công trình của Thrasymachus

Thrasymachus Ông là một triết gia cổ xưa của trường phái ngụy biện Hy Lạp, sống khoảng 459-400 trước Công...

Lý thuyết và lý thuyết Topus Uranus

Topus Thiên vương tinh đó là một thuật ngữ triết học được Plato sử dụng để chỉ thế giới ý...

Phương thức đạo đức chuẩn mực, lý thuyết

các đạo đức chuẩn tắc nó là một nhánh của đạo đức hay triết học đạo đức nghiên cứu và liên quan...